Red na Ratel

„Od momenta kada je RRA overila dozvole, teče rok od 30 dana u kojem emiteri treba da RATEL-u predaju tehničku dokumentaciju o emitovanju programa, njegovom prenosu iostalim tehničkim pojedinostima“, ukazao je on i dodao da je rok počeo da teče juče.


Radunović je objasnio da po Zakonu o radiodifuziji i Zakonu o telekomunikacijama postoje dve dozvole, za emitovanje i za radio-stanice, i da su neophodne obe da bi program bio emitovan.


On je rekao da do sada nisu dobili nijedana komplet dokumentacije, jer su to veoma obimna dokumenta za koja je potrebno vreme da se sakupe i uputio je sve emitere da pogledaju zvanični sajt agencije, gde se nalaze svi potrebni obrasci.


Tanjug

Tagovi

Povezani tekstovi