Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

NUNS je ovaj projekat razvio u saradnji sa četiri novinarskih udruženja iz regije Zapadnog Balkana –  Udruženje/udruga BH novinari (Bosna i Hercegovina), Hrvatsko novinarsko društvo (Hrvatska), Udruženje novinara Makedonije (Makedonija) i Udruženje novinara Kosova (Kosovo) i jednim sindikatom, – Sindikat medija Crne Gore.

 

Šest novinarskih organizacija su se okupile oko zajedničkih problema – rastućeg ograničavanja medijskih sloboda od strane države i sve učestalijim napadima na novinare u našim zemljama,  i spremnosti da se kroz saradnju, razmenu iskustva i zajednički nastup doprinese da ovi problemi budu prepoznati i rešeni.

 

Krajnji cilj ovog projekta je da doprinese omogućavanju pravnog i društvenog ambijenta koji obezbedjuje pluralizam medija. To će biti učinjeno kroz osnaživanje novinarskih organizacija koje će utvrditi svoju poziciju kao efikasni i odgovorni akteri u zagovaranju primene evropskih standarda slobode i integriteta u svojim zemljama i regionu. Na taj način, projekat će doprineti i unapređenju prava građana na informisanje i informisan izbor.

 

Kako bi ovaj dugoročni cilj bio ostvaren, šest novinarskih organizacija će:

 

  • uspostaviti sistem ranog upozoravanja i prevencije kao održiv dugoročni mehanizam za praćenje i zagovaranje slobode medija i sigurnosti novinara u svojim zemaljama
  • jačati kapacitete, omogućiti umrežavanje i razmenu znanja, veština i veza među sobom
  • ojačati watchdog ulogu novinarskih organizacija kao i njihove kapacitete za javno zagovaranje
  • uticati na poboljšanje položaja i bezbednost novinara i slobode medija kroz doprinos stvaranju povoljnog pravnog i društvenog okruženja u vezi sa slobodom medija i zaštitom novinara

 

U cilju ostvarivanja rezultata projekta aktivnosti projekta će biti realizovane u 3 faze:

 

Početna faza –  podrazumeva uspostavljanje seta indikatora za merenje slobode medija i bezbednosti novinara na osnovu Smernica za podršku EU medijskim slobodama i integritetu u zemljama proširenja 2014-20, kao i odgovarajuće metodologije i njenu implementaciju. Istraživanje  će biti sprovedeno u svim zemljama učesnicama projekta, a na kraju Početne faze biće proizvedeni nacionalni izveštaji koji će biti predstavljeni zajedno sa komparativnom analizom na nivou regiona.

 

Predstavljanje Regionalnog izveštaja i Izveštaja za Srbiju planirano je za decembar 2016. godine u toku Faze implementacije.

 

Pored istraživanja o bezbednosti novinara i slobodi medija u ovoj fazi biće urađena analiza rada organizacija učesnica u projektu i procena njihovih kapaciteta radi razvoja strateških planova.

 

Kao poslednja aktivnost predviđeno je osnivanje neformalne regionalne mreže za rano upozoravanje i prevenciju napada na novinare i kršenje slobode medija i izražavanja.

 

Faza implementacije podrazumeva implementaciju mehanizma sistema ranog upozoravanja na nacionalnom i medjunarodnom nivou, jačanje kapaciteta novinarskih organizacija kroz razmenu znanja i prakse, proizvodnju strateških planova i sistema za monitoring napretka i evaluaciju postignutih rezultata.

 

Tokom faze implementacije posebne aktivnosti biće realizovanje u okviru informativne kampanje, koja podrazumeva i šemu dodeljivanja grantova  lokalnim organizacijama civilnog društva. Ovaj regionalni konkurs će se fokusirati na slobodu izražavanja i slobodu, kredibilitet i integriter medija kao osnovnih vrednosti demokratskog društva.

 

Onlajn platforma sa svim informacijama o slučajevima napada na novinare ili drugih kršenja njihovih prava, predstavljenih u bazi podataka, kao i informacije o zabeleženim pritiscima na medije, proizvedenim izveštajima, aktivnostima itd. biće predstavljena na Regionalnoj konferenciji u Beogradu u oktobru 2016. godine.

 

Faza evaluacije podrazumeva ponavljanje istraživanja i komparativne analize iz 2016. godine radi utvrđivanja napretka svake zemlje u odnosu na odabrani set indikatora o slobodi medija i bezbednosti novinara.   

 

Projekat Regionalna platforma za zagovaranje  medijskih sloboda i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu  trajati 36 meseci.

 

Za više informacija o radu naših partnera posetite njihove sajtove:

 

Tagovi

Povezani tekstovi