REM objavio celu odluku – zbog čega su Pink, Hepi, Prva i B92 dobili dozvole

1659096270-bg-rem-sednica-290722-sos.11_46_05_19.Still003-1024x576

REM je na svom sajtu objavio detaljno obrazloženje, na više od 80 strana, o dodeli dozvola za nacionalne frekvencije televizijama koje su je i ranije imale. Između ostalog, Savet REM-a je zaključio da će TV PINК, Happy TV, PRVA i TV B92 „u većoj meri nego ostali podnosioci opravdati postojanje višestrukih benefita za gledaoce na području cele Republike, prevashodno kroz objektivan i pravovremeni pristup u prenosu informacija, kroz sopstvenu produkciju programskih sadržaja raznovrsnost ponuđenih programskih žanrova“. Savet je, kako su naveli, posebno imao u vidu, kad je u pitanju Pink – potencijal za proizvodnju sopstvenog filmskog, igranog i najavljenog kulturno-umetničkog programa, kad je u pitanju Happy „slojevitost najavljene produkcije informativnog žanra“, kod Prve potencijal dokumentarnog programa, a kod TV B92 naučno-obrazovnog i dečjeg programa. Naveli su da su naročito cenili garancije koje su podnosioci naveli u elaboratima, njihov prethodni rad, ekonomsku održivost… Brojna kršenja zakona i sopstvenih elaborata tih televizija, REM ne pominje.

Savet Regulatora je zaključio da su svih 14 podnosilaca prijava, i to: TV Pink, Nacionalna Happy TV, Vesti, BK TV, Una, Nova S, N1, Prva, TV B92, K::CN Nacionalna, TV2, Tanjug TV, K1 i Kurir televizija ispunili uslove iz konkursne dokumentacije, stoji u odluci o izdavanju dozvola.

 

Savet je prilikom odlučivanja o izdavanju dozvole pošao od Zakona o elektronskim medijima, kojim je propisano „da ako se za korišćenje iste zone pokrivanja prijavilo više lica koja ispunjavaju propisane uslove za pružanje medijske usluge, Regulator daje prednost onome za koga osnovano zaključi, na osnovu podnete dokumentacije, da će ostvarivati veći kvalitet i raznovrsnost sadržaja, koji je bliže uređen članom 33. Pravilnika o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge“. Citiranim članom Pravilnika je propisano da ako se za istu zonu pokrivanja prijavilo više podnosilaca koji ispunjavaju minimalne uslove i kriterijume utvrđene ovim pravilnikom, Regulator daje prednost onome za koga osnovano zaključi, na osnovu podnete dokumentacije, da će ostvarivati veći kvalitet i raznovrsnost sadržaja u toj zoni pokrivanja, uz zadovoljavanje svih ostalih navedenih kriterijuma, navedeno je u odluci.

 

Prilikom odlučivanja kojim će to podnosiocima izdati dozvole, Savet Regulatora je, kako se navodi,  uzeo u obzir sve činjenice koji bi uticale na ostvarivanje većeg kvaliteta i raznovrsnosti sadržaja i uporedno-kvalitativnom analizom ispunjenosti kriterijuma došao do zaključka da će podnosioci TV PINК, Nacionalna Happy TV, PRVA i TV B92 u većoj meri nego ostali podnosioci opravdati postojanje višestrukih benefita za gledaoce na području cele Republike, prevashodno kroz objektivan i pravovremeni pristup u prenosu informacija, kroz sopstvenu produkciju programskih sadržaja kao dokaz ukupnih proizvodnih mogućnosti i raznovrsnost ponuđenih programskih žanrova na način da se zadovolje potrebe najšireg auditorijuma i ojača medijski pluralizam.

 

Savet je konstatovao da je konkursna dokumentacija koju su svi podnosioci priložili, a naročito programski elaborati, koji opisuju sadržaj programa koji nameravaju da prikazuju, vrlo slična, ali da se i pored toga mogu utvrditi razlike koje daju prednost pojedinim podnosiocima.

 

Tako je Savet, pri donošenju odluke o izdavanju dozvole, utvrdio da predloženi programski elaborati najavljuju proizvodnju celovitih programa u kojima su zastupljeni svi žanrovi.

 

Кada je reč o TV PINК, Savet je prilikom odlučivanja, kao odlučnu činjenicu istakao izraziti potencijal za proizvodnju sopstvenog filmskog, igranog i najavljenog kulturno-umetničkog programa.

 

Кod odluke za izdavanje dozvole za Nacionalna Happy TV, Savet je imao u vidu slojevitost najavljene produkcije informativnog žanra.

 

Kod PRVA naročito cenio potencijal dokumentarnog programa, a kod TV B92 naučno-obrazovnog programa i dečijeg programa i programa  za maloletnike.

 

Članovi Saveta Regulatora u donošenju odluka, kako se navodi, oslonili su se i na saznanja koja su stekli u razgovorima sa kandidatima, kao i na procene o potrebama gledalaca utemeljenim na svakodnevnoj komunikaciji sa mnogobrojnim pružaocima medijskih usluga.

 

Članovi Saveta su, na osnovu sopstvenih profesionalnih uverenja i po sopstvenom najboljem znanju i savesti, doneli odluku o izdavanju dozvola gore navedenim podnosiocima, imajući u vidu da su u prethodnom periodu, kao imaoci dozvola, dokazali da su na profesionalan način, uz poštovanje osnovnih novinarskih postulata, pristupali najvažnijim temama društvenog života i da su zadovoljili potrebe građana kroz raznolike programske sadržaje, navedeno je.

 

Savet je, kako se dodaje, naročito cenio garancije koje su podnosioci naveli u predlogu programskog elaborata, koji će postati sastavni deo izdate dozvole, i zaključio da će u narednom periodu dodatno unaprediti postojeći program, baviti se važnim društvenim pitanjima, raditi na zaštiti medijskog pluralizma i biti otvoreni za različita mišljenja, argumente i ideje u cilju podsticanja najšireg društvenog dijaloga i doprineti daljem unapređenju medijskih standarda u oblasti informisanja, kulture i obrazovanja.

 

Pored svega navedenog, Savet je, prilikom odlučivanja, imao u vidu i da je, kako kažu, razliku u donošenju odluke dala i činjenica prethodnog rada (odnosno pružanja medijske usluge) navedena četiri podnosioca (TV PINК, Nacionalna Happy TV, PRVA i TV B92) i njihova ekonomska održivost, a pogotovo činjenica da su emitovali program od 2006. godine i da su tokom 2015. godine u potpunosti ispunili način i vremenski raspored prelaska sa analognog na digitalno emitovanje i distribuciju programa (proces digitalizacije) i uložili sredstva kako bi napravili tehnološki iskorak ka digitalnoj transformaciji.

 

Dodato je još da je Savet doneo odluku potrebnom većinom. Celu odluku pročitajte ovde.

Tagovi

Povezani tekstovi