Revizor do novembra u kontroli poslovanja RTS-a

RTS je na svom sajtu objavio ovu vest, u kojoj se još navodi da je generalni državni revizor Duško Pejović odlučio da će revizorska komisija postupak revizije poslovanja za prošlu godinu da sprovede od 14. januara do 15. novembra 2019.

Revizijom će biti obuhvaćene javne nabavke, obračun i isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda kao i raspodela i uplata dobiti.

Cilj je revizije, kako navodi RTS, da se utvrdi da li su odluke u vezi sa primanjima i izdacima donete i sprovedene u skladu sa zakonom, propisima, ovlašćenjima i planovima.

Tagovi

Povezani tekstovi