RRA:BK ne može da emituje program

Omogućavanje RTV BK Telekomu da na bilo koji način emituje program teško je kršenje Zakona o radiodifuziji, Zakona o telekomunikacijama i Krivičnog zakonika“, navodi se u saopštenju RRA. Dodaje se da će Savet RRA protiv svih koji prekrše te zakone preduzeti „odgovarajuće pravne korake“.

„Za RTV BK Telekom javni konkurs je okončan odbijanjem njihovog prigovora od strane RRA i trenutkom uručenja rešenje o toj odluci“, navodi se u saopštenju.

BK TV traži uključenje repetitora

BK televizija danas će zatražiti da joj se uključe svi repetitori kako bi nastavila da emituje program, a svi koji ne budu postupili po tom zahtevu čine krivično delo, saopšteno je iz te televizije.

Povodom tvrdnji Republičke radiodifuzne agencije da ta televizija nema pravnog osnova da nadalje emituje program jer je javni konkurs za dodelu frekvencija okončan, BK televizija u saopštenju ocenjuje da se taj konkurs ne može smatrati okončanim.

Pozivajući se na Zakon o radiodifuziji, BK TV navodi da emiteri koji su dobili dozvolu od RRA u ovom trenutku nemaju celovitu dozvolu za emitovanje programa, a da će je eventualno dobiti tek ako regulatorno telo zaduženo za oblast telekomunikacija – RATEL, na osnovu zahteva tih emitera i stanja njihovih tehničkih kapaciteta, izda dozvolu za radiodifuznu stanicu.

BK TV navodi i da emiteri čije su prijave odbijene imaju pravo da pokrenu upravni spor pred Vrhovnim sudom Srbije, koji je, kako je saopšteno, u skladu sa zakonom, jedini nadležan da ispituje zakonitost odluka RRA i da donese pravosnažne odluke. Tek tada će će znati, dodaje se u saopštenju, ko je od emitera dobio dozvolu, a ko ne, odnosno tek tada će se raspisani javni konkurs moći smatrati pravosnažno okončanim.

„Zbog nedoumica koje RRA izaziva svojim shvatanjima po pitanju okončanja konkursa i daljeg opstanka BK TV u emisionom etru, BK Televizija će se obratiti Skupštini Republike Srbije, kako bi dobila autentično tumačenje odredbi Zakona o radiodifuziji, a kada je u pitanju okončanje javnog konkursa“, navodi se u saopštenju.

Tagovi

Povezani tekstovi