RTS ubira pare na sve strane

Prošlogodišnja subvencija iz državnog budžeta za RTS je bila 3,2 milijarde dinara, što je oko 40 miliona evra. Za ovu godinu, povrh najavljene pretplate, nacionalnoj kući pripada 2,5 milijardi dinara, odnosno 31 milion evra.


– RTS-u je dozvoljeno i da ubire prihode od reklama. Iako postoje zakonski limiti, ovoj TV kući je omogućeno da prodaje oglasni prostor koji je po obimu veći za 50 odsto od prostora dozvoljenog komercijalnim stanicama. Prema nekim procenama, samo od reklama RTS može da inkasira više od 15 miliona evra godišnje – objašnjava Matić.


Po Zakonu o radiodifuziji, ostale kuće nemaju pravo na pretplatu. Ipak, ako neka TV stanica emituje emisije koje spadaju u program od javnog interesa, smatra direktor B92, treba da dobije od Radiodifuzne agencije subvencije za taj posao.


– Stanicama koje žele time da se bave to treba omogućiti, jer je izvesno da tu ulogu RTS neće još dugo moći da obavlja onako kako bi trebalo – dodaje on, navodeći da B92 stremi profilu sličnom britanskom Kanalu 4, javnom servisu koji se izdržava na komercijalni način.


– B92 je tokom Miloševićeve vladavine praktično to i bio, samo što se izdržavao od donacija. Mada i danas u programu imamo elemente javnog servisa, ne želimo da budemo zamena za javni servis, već njegova dopuna – izričit je Matić.


On smatra da programska koncepcija RTS-a ne odgovara koncepciji javnog servisa i da je daleko bliža konceptu komercijalne televizije. Kao glavni nosilac javnog servisa, RTS mora ozbiljno da ulazi u domaće obrazovne, kulturne i dramske programe, dodaje Matić, a umesto toga, danas se ova kuća često takmiči sa najkomercijalnijim domaćim programima.


– Pored toga, u sistemu RTS-a nalazi se i PGP, a mislim da je prilično jasno koliko ta kuća, uz pomoć državnih subvencija, (ne) doprinosi podizanju kulturnih i umetničkih standarda u zemlji – naglašava direktor B92.


U svetu javni servisi imaju različite pozicije. Najčešće se pravi paralela sa nacionalnom kućom Bi-Bi-Si. Svake godine, Bi-Bi-Si mora veoma snažno da argumentuje svoje odluke, programske poteze i koncept kako bi u svakom segmentu opravdao novac koji dobija iz pretplate. Kontrola poštovanja propisa veoma je važna jer je izazov komercijalnih programa izuzetno velik, objašnjava Matić, jer čak i ova kuća, koju mnogi smatraju najboljom u svetu te vrste, mora ozbiljno da obrazlaže i „brani“ svoj programski koncept i stalno dokazuje da na najbolji način ispunjava svrhu medija javnog servisa.


T.Kaluđerović

Tagovi

Povezani tekstovi