SafeJournalists mreža nadgleda pitanja bezbednosti novinara u Planu puta albanske vlade

slika: canva
slika: canva

SafeJournalists mreža osvrće se na to da je albanska vlada pokrenula proces konsultacija za Mapu puta za vladavinu prava – Poglavlje 23 „Pravosuđe i osnovna prava“. U ovom značajnom političkom i strateškom dokumentu su navedene ključne mere koje se predviđaju da se preduzmu kao odgovor na izveštaj o skriningu Evropske komisije o Albaniji, koji se posebno odnosi na Poglavlje 23, fokusirano na „Pravosuđe i osnovna prava“. Mreža sa interesovanjem posmatra poseban fokus mape puta na slobodu medija i bezbednost novinara, kao što je istaknuto u odeljku III.G „Sloboda izražavanja, sloboda medija i pluralizam“.

 

Pohvaljujemo uključivanje ključnog cilja: „Albanija mora da preduzme mere da zaštiti bezbednost novinara i medijske radnike od zastrašivanja i pretnji“. Ovo priznanje je pozitivan korak ka jačanju medijskog pejzaža u Albaniji. Štaviše, cenimo usklađenost mape puta sa nekoliko preporuka predstavljenih u našim godišnjim izveštajima (Indikatori za nivo slobode medija i bezbednosti novinara i Indeks bezbednosti novinara), uključujući:

 

  • Državna policija određuje kontakt tačke u okviru svoje strukture odgovorne za rešavanje napada na novinare do 2024. i pruža javne informacije o takvim slučajevima od 2024. nadalje.
  • Od 2024. godine pa nadalje, Glavno tužilaštvo od slučaja do slučaja objavljuje rezultate istraga u slučajevima koji se tiču novinara
  • Visoki savet sudstva (VSS) prikuplja i generiše podatke o predmetima u koje su uključeni novinari od 2023. godine.

 

 

Na osnovu opsežnog istraživanja i zagovaranja, SafeJoutnalists mreža dalje preporučuje:

 

  • Jasan izraz namere da se u potpunosti dekriminalizuje kleveta; revizija povezanih novčanih kazni u skladu sa standardima EU i razmatranje zastrašujućeg efekta koji previsoke kazne i pravne prepreke mogu imati na istraživačko i kritičko novinarstvo.
  • Revizija Krivičnog zakona kako bi se uvele strože kazne za napade na novinare ili medijske radnike dok obavljaju svoj posao.
  • Proaktivan i transparentan pristup Državne policije u objavljivanju slučajeva napada na novinare ili medijske radnike i uspostavljanje specijalizovanih protokola za rešavanje takvih napada, uključujući sajber napade.
  • Prikupljanje i objavljivanje podataka o istragama u slučajevima koji se odnose na bezbednost novinara od strane Generalnog tužilaštva, koji će biti uključeni u njihov godišnji izveštaj.
  • Dizajn i implementacija metodologije inspekcije zasnovane na riziku za radna prava novinara od strane Državnog inspektorata rada, u skladu sa standardima EU i Saveta Evrope, i nakon konsultacija sa sektorom. Ovo bi trebalo da važi i za Generalnu direkciju za poreze.

 

 

U vezi sa predloženim izmenama i dopunama Zakona o audio-vizuelnim medijima, apelujemo na jasnoću i konkretnost, posebno u vezi sa pitanjima medijske koncentracije, ovlašćenja Uprave za audiovizuelne medije (AMA) i transparentnosti vlasništva i finansiranja onlajn portala.

 

Pozivamo na sveobuhvatan proces konsultacija sa civilnim društvom, organizacijama za zaštitu medija i uključivanje eksperata EU/Saveta Evrope za bilo kakve zakonske promene. Pored toga, predlažemo strukturirani dijalog sa relevantnim akterima, pojačanu ulogu Skupštine u praćenju sprovođenja mape puta i pažljivu procenu uloge Agencije za medije i informisanje u širenju javnih informacija.

 

 

SafeJournalists mreža ostaje posvećena bezbednosti novinara i slobodi medija u Albaniji.

 

Svaki napad na novinare je napad na javni interes, demokratiju i prava svih građana.

 

Priština – Skoplje – Sarajevo – Zagreb – Beograd – Podgorica, 3.11.2023.

 

 

Udruženje novinara Kosova

Udruženje novinara Makedonije

Udruženje BH novinari

Hrvatsko novinarsko društvo

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Sindikat medija Crne Gore

 

Tagovi

Povezani tekstovi