SafeJournalists Network

Foto: SJ
Foto: SJ

Naziv projekta: SafeJournalists Network

 

Donator: Civil Rights Defenders

 

Vreme realizacije: 01.03.2021 – 31.12.2023.

 

Uloga NUNS-a: nosilac projekta

 

Budžet: u 2021. – 274,400 SEK,

 

O projektu:

 

Projekat ima za cilj da obezbedi merenje bezbednosti novinara i nivoa medijskih sloboda u regionu. Ovo će biti postignuto implementacijom tri instrumenta: baze podataka o napadima na novinare, pokazatelja nivoa medijskih sloboda i bezbednosti novinara i Indeksa bezbednosti novinara, koji dozvoljava kvantifikaciju kvalitativnih ocena u sedam zemalja regiona. Ovo će osigurati verodostojnost i uporedivost u merenju promene stanja,  iz godine u godinu, i od države do države, čime će omogućiti i uporedivo merenje napretka svake zemlje na putu ka EU, pružajući alternativne podatke u odnosu na one koje daje država i učiniće da svaka vlada bude odgovorna za rezultate svog rada.

 

Opšti cilj:  Bezbednost novinara i medijske slobode na Zapadnom Balkanu se unapređuju kroz jačanje uloge članova Safejournalists mreže kao efikasnih i odgovornih nezavisnih aktera u kreiranju relevantnih politika koje podržava širi sektor organizacija civilnog društva.

 

Specifični cilj:  Članovi Safejournalists mreže su prepoznati kao organizacije koje pružaju kredibilna merenja nivoa medijskih sloboda i bezbednosti novinara

 

Rezultati:

 

  1. Baza podataka SafeJournalists je ažurirana;
  2. Na godišnjem nivou objavljuju se Indikatori za nivo medijskih sloboda i bezbednost novinara;
  3. Objavljen Indeks bezbednosti novinara.

Tagovi

Povezani tekstovi