Samostalni sindikat radnika BHRT-a poziva Poreznu upravu FBiH da odblokira račune

bhrt

Samostalni sindikat radnika u Radioteleviziji Bosne i Hercegovine (BHRT) pozvao je u petak, 1. aprila Poreznu upravu entiteta Federacija BiH (FBiH) da odblokira račun njihovog servisa kako bi radnici dobili plate.

„Apelujemo na sve organe vlasti da Porezna uprava FBiH ne provodi daljnje represivne mjere prema BHRT-u, odnosno skidanje novca sa računa BHRT-a, do implementacije rezolucije koju je usvojio Parlament FBiH“, istaknuto je u saopštenju Samostalnog sindikata radnika BHRT-a.

 

Sindikat je takođe zahvalio Parlamentu Federacije BiH na usvojenoj rezoluciji o BHRT-u, kako bi se deblokirao rad ovog javnog servisa i radnici primili zarađene plate.

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 29. marta jednoglasno je usvojio rezoluciju o BHRT-u. Rezolucijom se Poreskoj upravi FBiH daju smjernice za rad i postupanje kako bi se osigurao nesmetan rad i pristup transakcijskim računima BHRT-a.

 

Iz Sindikata navode da je deblokada računa samo djelić rješavanja problema.

 

„Samostalni sindikat radnika u BHRT-u i dalje insistira na ostalim zahtjevima izrečenim na protestu, kao i da se maksimalno ubrzaju sudski procesi kojim bi BHRT naplatio 63 miliona maraka (oko 31,5 miliona eura) od Radio-televizije Republike Srpske, ali i da sve nadležne institucije, ministarstva i agencije što hitnije trajno riješe problem stabilnog finansiranja BHRT-a“, naglašeno je u saopštenju.

 

Zaposlenici BHRT-a protestvovali su u Sarajevu 28. marta, upozoravajući da, zbog blokiranih računa, njihovoj medijskoj kući prijeti obustava rada.

 

Poručili su da „Reprezentativni sindikat u BHRT-u ne odustaje od borbe za prava radnika, zarađene plate i doprinose i bolje uslove rada“.

 

Koliki je dug BHRT?

 

BHRT duguje oko 19,5 miliona maraka (deset miliona eura) po osnovu doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje, te drugih poreza.

 

To je dug zaključno sa 30. septembrom 2021. godine, prema podacima Poreske uprave Federacije BiH.

 

Tako se ovaj javni emiter, jedan od tri koja postoje u BiH, našao među 20 najvećih poreznih dužnika u ovom entitetu u BiH.

 

Pored toga, ta medijska kuća za poreze na dodatnu vrijednost (PDV) duguje oko 4,9 miliona maraka (oko 2,5 miliona eura).

 

BHRT je radnicima dužan više od 15 miliona maraka (oko osam miliona eura) za plate. Državna televizija nije platila ni struju.

 

Javni servis sastoji se od tri emitera – BHRT-a, Radio Televizije Republike Srpske (RTRS) i Radio-televizije Federacije BiH (RTVFBiH).

 

Prema Izvještaju o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2020. godinu, gubitak BHRT-a u poslovanju samo za 2020. godinu je iznosio oko 4,2 miliona maraka (oko 2,1 milion eura).

 

Dug za struju iznosio je krajem 2020. blizu 700.000 maraka (oko 350.000 eura). Ukupne obaveze premašile su 59 miliona maraka (više od 30 miliona eura).

 

Najznačajniji prihodi dolaze od RTV takse. Međutim, na račune BHRT-a entitetski emiteri su uplatili samo oko 60 posto sredstava koja im pripadaju po osnovu naplaćene RTV takse.

 

Dodatno, entitetski emiteri ne plaćaju BHRT-u pripadajući dio prihoda ostvarenih iz reklamiranja.

 

Šta predviđa zakon?

 

Prema Zakonu o javnom RTV sistemu BiH, svako domaćinstvo ili pravno lice u BiH koje posjeduje radijski ili televizijski prijemnik dužno je plaćati mjesečnu taksu koja iznosi 7,5 maraka (oko 3,8 eura).

 

BHRT naplaćuje taksu na području Brčko distrikta, RTV Federacije BiH na području entiteta Federacije BiH i RTRS na području entiteta Republika Srpska.

 

Ta taksa, kao i svi prihodi od marketinškog oglašavanja, trebali bi se uplaćivati na jedinstven račun.

 

Odbor sistema, koji nije nikad uspostavljen, je povjerilac i izvršitelj jedinstvenog računa. S tog računa po 25 prihoda od takse, te po 25 posto neto prihoda (nakon oporezivanja) od oglašavanja naplaćenih na cijelom području BiH trebalo bi se rasporediti na račune RTV Federacije BiH i RTRS-a.

 

Preostalih 50 posto prihoda od takse i 50 posto neto prihoda od oglašavanja prikupljenih na cijelom području BiH trebalo bi se uplatiti BHRT-u.

 

Međutim, od evidentiranih 25,2 miliona maraka (blizu 13 miliona eura) naplaćene takse tokom 2020. godine na području dva entiteta i Brčko distrikta BiH, prema finansijskom izvještaju državne televizije, BHRT-u je stvarno uplaćeno oko 15,2 miliona maraka (oko 7,7 miliona eura).

 

 

Tagovi

Povezani tekstovi