Šarene kaže

Mnoge teme nedostaju. Ne otvaraju se na odgovarajući način teška pitanja bliže prošlosti i nema ni javnog stava prema ulozi samog RTS-a u njima. Jedan broj društvenih grupa je zapostavljen. Iako budući pokrajinski javni servis treba da brine o nacionalnim manjinama, jer njih najviše ima u Vojvodini, ne sme se zaboraviti da i u ostalim delovima Srbije žive etničke grupe o čijem životu, problemima i potrebama javni servis treba da govori. Verski obredi se u direktnom prenosu mogu videti samo kada je reč o većinskoj, pravoslavnoj konfesiji, u slučaju ostalih – samo kratke vesti o čestitkama za praznike. Rasprave o najvažnijim društvenim pitanjima uz mogućnost kritičkog sagledavanja rada vlade i ostalih institucija sistema, nema dovoljno. Ne bi smelo da se dogodi da se na ekranu javnog servisa, u ulozi voditelja najgledanijih informativnih emisija, pojave lica koja reklamiraju pelene ili deterdžent za veš-mašine ili bilo šta drugo. Edukativna funkcija se ne ostvaruje ako se mitologija, koja je veoma zahvalna za najšire obrazovanje putem medija, svodi na „Šarene kaže“ sa izrazima kao što su čičurine, barabe matore, radodajka ili na neumesne konstatacije da „nimfe toroču“, „Noja svi smatraju šašavim jer gradi brod“, „Dolazi potop, kupite kupaće gaće“. Politička uravnoteženost se dovodi u pitanje kada se, na primer, protežira Karić, kao što je učinjeno u emisiji „Ključ“ posle poslednjih predsedničkih izbora. I floskula „nacionalna televizija“ potpuno je nepotrebna na javnom servisu koji se samo kolokvijalno tako naziva u stručnim krugovima, ali u samom programu ne. Jedini je izuzetak Bugarska, gde javni radio i televizija u svom nazivu imaju atribut „nacionalni“. I ključni momenat. Generalnog direktora i Upravni odbor ne postavljaju vlade, kako je nezakonito učinjeno u našem slučaju. Dakle, na pitanje da li javni servis? odgovor je: Da li pretplata – da. Ali istovremeno i sve ostale promene. U suprotnom, zadržaćemo u ovoj stvari poslednje mesto u Evropi na kome se sada čvrsto nalazimo, a poverenje građana nikada neće biti potpuno.


 Rade Veljanovski

Tagovi

Povezani tekstovi