Savet: Štampa u Srbiji juri od skandala do skandala

Izvestilac za avgust Dragan Janjić rekao je da je sve počelo
pitanjem da li je Ilić u slučaju povlačenja optužnice protiv Marka
Miloševića vršio pritisak na organe pravosuđa, a da je na kraju
glavna tema postalo ministrovo ponašanje.

Ministar Ilić je početkom avgusta poručio celoj redakciji medijske
kuće B92 da odu na psihijatrijsko lečenje, nakon čega je, prema
Janjićevoj oceni, zaboravljeno veoma važno pitanje – da li je on
vršio pritisak na pravosuđe ili ne.

Janjić je rekao da uvek novi skandali preplavljuju sledeći, da
izostaju odgovori na suštinska pitanja, a da se sve to svakodnevno
preliva sa naslovnih strana medija.

„To možda odgovara političarima kojima je mnogo lakše da trče od
skandala do skandala nego da javnosti ponude sprovodiva rešenja za
krizu kroz koja zemlja prolazi, ali bi mediji trebalo da budu tu da ih
iznova podsećaju na ono što je zaista važno“, rekao je Janjić.

Prema Janjićevim rečima, u pojedinim pisanim medijima ponovo se
pojavljuju tekstovi u kojima se vodi kampanja protiv nevladinih
organizacija i pojedinaca ili se ispoljava netrpeljivost prema
pripadnicima drugih naroda i država.

Takvi tekstovi su se, kako je navedeno u izveštaju, pojavili u
„Kuriru“ i u „Večernjim novostima“, ali se ne može reći da su
postali svakodnevna praksa, kako je to bilo u vreme bivšeg režima.

Izuzetak je, kako je naveo Janjić, list „Nacional“ koji sistematski
krši sva osnovna pravila novinarske profesije, falsifikuje
činjenice, fabrikuje lične uvrede i na svojim stranicama prenosi
brutalne scene nasilja i pronografiju.

„‘Nacional’ je, naprosto, živi dokaz da na medijskoj sceni u Srbiji
vladaju nered i anarhija u kojima je sve dozvoljeno. A to nije
sloboda, jer sloboda podrazumeva i poštovanje pravila“, rekao je
Janjić.

Fotograf Imre Sabo ocenio je da novinska fotografija u domaćim
medijima služi za „popunjavanje rupa“ ili se njome želi postići
efekat šoka i vulgarnosti.

Sabo je istakao da bi potpisivanje autora fotografija u štampi
trebalo zakonski urediti, a fotomontaže i zloupotrebe fotografija
sankcionisati.

U Srbiji, prema njegovim rečima, ne postoji škola za edukaciju i
usmeravanje fotoreporetera, što je jedan od razloga za neetički
pristup u izboru i načinu plasiranja fotografija u dnevnim listovima.

Sabo je rekao da bi bilo dobro osnovati esnafsko udruživanje
fotoreportera koje bi, između ostalog, vodilo računa i o poštovanju
pravila profesije.

Savet za štampu Medija centra čine urednici beogradskih medija koji
prate pisane medije i svakog meseca podnose izveštaje o kršenju
pravila novinarske profesije.

Tagovi

Povezani tekstovi