Savet za sve novinare

BEOGRAD – Donošenje jedinstvenog Etičkog kodeksa novinara Srbije i osnivanje Saveta za medije jedan je od ciljeva Udruženja novinara Srbije, zacrtanih i Konvencijom koju je Udruženje usvojilo na nedavno održanoj Skupštini. Ovaj sporazum UNS će ponuditi drugim udruženjima, sindikatima, nevladinim organizacijama za zaštitu ljudskih prava i političkim strankama.


Ponovo izabrani predsednik UNS-a Nino Brajović kaže da bi donošenje jedinstvenog etičkog kodeksa za novinare bio osnov za formiranje Medijskog saveta, koji bi imao nadležnost za sve novinare, brinuo o etici javne reči, unapređenju novinarskih standarda i zaustavljanju deprofesionalizacije novinarstva.


– Formiranje Medijskog saveta podrazumevalo bi izmenu Zakona o javnom informisanju, jer bi pod pretnjom kazne trebala da postoji obaveznost objavljivanja stavova saveta, a moralo bi se regulisati i finansiranje – kaže Brajović.


Prema njegovim rečima UNS će se zalagati za stvaranje garancijskog fonda Vlade Srbije za kreditiranje zaposlenih i njihovo učešće u privatizaciji medija. U igri je, kaže, oko 300 medija, a učešćem u privatizaciji imali bi profesionalnu i socijalnu zaštitu.


UNS je pripremio izmene i dopune Zakona o javnom informisanju i prema njima svako ko ima više od 40 odsto prisustva na nekom tržištu ima monopol – veli Brajović.


Konvencijom je predviđen i početak pregovora između sindikata i poslodavaca medija o zaključivanju Nacionalnog kolektivnog ugovora za zaposlene i honorarne saradnike u medijima.

Tagovi

Povezani tekstovi