Skrivanje ključnih stvari

„Ovakva odluka RRA na nezakonit način onemogućava jednom od učesnika da izvrši poređenje prijava kako bi se ustanovilo po kom osnovu je RRA uskratila nacionalnu frekvenciju RTL“, navodi Nenad Savić u ime ove televizije.
Predstavnici RTL tražili su uvid u dokumentaciju televizija Avala i Košava-Hepi kako bi izvršili detaljno poređenje prijava i ustanovili po kom osnovu je RRA smatrala prijave TV Košava-Hepi i TV Avala boljim od prijave RTL. Predstavnici RRA obavestili su RTL da je Savet usvojio zahtev televizija Košava-Hepi i Avala da su delovi njihove dokumentacije, koji se odnose na planirane investicije, garancije za iste, kao i da garancije ovih televizija doprinosu većeg kvaliteta programa označe kao „poslovnu tajnu“.
Za razliku od TV Avala i TV Košava-Hepi, predstavnici Foks televizije na uvid su dostavili celokupnu dokumentaciju, dok se predstavnici RTL nisu interesovali za prijave B92 i televizije Pink. Dokumentacija TV Avala i TV Košava-Hepi koja je RTL stavljena na uvid onemogućava pripremu prigovora RTL na odluku RRA o dodeli nacionalnih frekvencija..
RTL je u svojoj žalbi na ovu odluku naveo da ovakav stav RRA predstavlja kršenje zakonske procedure, te da je svim učesnicima konkursa zakonom o upravnom postupku zajamčen uvid u prijave ostalih učesnika. Pošto je konkurs za dodelu nacionalnih frekvencija javan, neprihvatljivo je skrivanje ključnih delova prijava na osnovu kojih je dodeljivano nacionalno dobro, ističu u RTL.


R. D

Tagovi

Povezani tekstovi