Skupština „u trećoj brzini“ o izmenama Zakona o radiodifuziji

Za danas je najavljena rasprava o amandmanima, glasanje i nova vanredna sednica sa samo dve tačke dnevnog reda – predlozima zakona o prestanku važenja Zakona o policijskoj akademiji i o ratifikaciji Sporazuma između Srbije i Crne Gore o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama.


Ova dva zakonska predloga predložila je vlada Srbije, a hitnu sednicu zatražila su 92 poslanika vladajuće koalicije. Izmene i dopune Zakona o radiodifuziji predložilo je sedam članova Odbora za informisanje, među kojima nema predsednika odbora Aleksandra Lazarevića (G17 Plus) i nezavisne poslanice Blagice Kostić. Obrazlažući, u ime Odbora, predložene izmene Svetlana Stojanović (DSS) rekla je da one nisu suštinske prirode već treba da omoguće efikasnije sprovođenje zakona. Ona je primetila da Savet Republičke radiodifuzne agencije radi pod velikim pritiskom i da je neophodno uvođenje reda u haosu koji decenijama vlada u našem etru. Za to je, po njenim rečima, neophodno da emiteri sprovedu odluke Saveta RRA.
Član 11 nalaže da je emiter dužan da bez odlaganja izvrši konačnu odluku Saveta o oduzimanju dozvole, što se odnosi i na satelitski program. Izmenama se, pored ostalog, predviđa da ukoliko emiter koji program emituje bez dozvole ne obustavi emitovanje programa, odluku Saveta RRA izvršiće lice zaposleno u RRA tako što će zapečatiti prostorije u kojima je smeštena telekomunikaciona oprema. Ako ovlašćeno lice emitera odbije da primi odluku o zabrani emitovanja programa, ova odluka se smatra dostavljenom kada je ovlašćeno lice RRA postavi na ulazna vrata poslovnih prostorija koje koristi emitter. Predviđeno je da član agencije ovlašćen za prinudno izvršenje odluke Saveta ima pravo da zatraži pomoć policije. Predloženim izmenama zakona predviđeno je da RRA izdaje dozvole za kablovsko i satelitsko emitovanje programa bez javnog konkursa, na zahtev operatera. Predviđene su i novčane kazne za one koji emituju program bez dozvole za kablovsko ili satelitsko emitovanje, kao i za one koji ne pribave prethodnu saglasnost RRA za ulaganje stranog kapitala u kapital imaoca dozvole za emitovanje programa. Predložena je i dopuna člana kojim se emiteri obavezuju da će poštovati zabranu reklamiranja političkih organizacija van predizborne kampanje, a da će tokom kampanje svim kandidatima i strankama obezbediti jednaku zastupljenost.
TV stanicama koje su dobile dozvolu za rad, ali još ne rade rok za početak emitovanja programa produžen je sa 60 na 120 dana. Smanjena je naknada za emitovanje radio programa, a finansijski plan Saveta ubuduće će odobravati Vlada. Toj izmeni se suprotstavio Aleksandar Vučić (SRS) koji smatra da time Vlada želi da uspostavi kontrolu nad Savetom.


S. Biševac

Tagovi

Povezani tekstovi