Slobodan i bezbedan novinar = informisani građani

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Specifični ciljevi:

 

1. Novinari znaju koja su njihova prava i kako da ih ostvare

 

2. Zakonski okvir koji garantuje medijska prava i slobode unapređen u skladu sa međunarodnom praksom Projekat se realizuje u periodu od 15. novembra 2018. do 15. septembra 2019. na teritoriji Srbije. Projekat sprovodi NUNS u saradnji sa lokalnim asistentima i ekspertima. NUNS je organizacija koja se u skladu sa temeljima na kojima je zasnovana bavi svakodnevni, monitoringom poštovanja odnosno kršenja prava medijskih profesionalaca, javno reaguje i osudjuje kršenja prava medijskih profesionalaca, priža pravne savete i uslugu zastupanja članova na sudu, promoviše Etički kodeks novinara Srbije, radi na profesionalnom razvoju medijskih profesionalaca, a kroz organizaciju javnih događaja u Beogradu i drugim gradovima, aktivno učestvuje na polju reforme medijskog zakonodavstva Srbije.

 

Osnovne aktivnosti:

 

A1 – Informisanje i edukacija

 

A2 – Monitoring i reagovanje

 

A3 – Zagovaranje i kampanje Očekivani rezultati projekta:

 

R1: Novinari su informisani o bezbednosnim rizicima u svom radu i mehanizmima zaštite

 

R2: Nosioci dužnosti su informisani o nedostacima pravnog i institucionalnog okvira koji garantuje medijska prava i slobode u tri ključne oblasti: zaštita bezbednosti novinara, nezavisnost rada regulatornog tela za elektrosnke medije (Zakon o el. medijima) i sufinansiranje medijskih sadržaja od značaja za javni interes u javnom informisanju

 

R3: Nosioci dužnosti usvajaju sugestije civilnog društva za unapređenje pravnog okvira koji garantuje medijska prava i slobode u gore pomenute tri ključne oblasti

 

Tagovi

Povezani tekstovi