Slobodni novinari “oslobođeni” svih prava

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Naziv projekta: Slobodni novinari “oslobođeni” svih prava

 

Donator: Ministarstvo kulture i informisanja

 

Vreme realizacije: 01.06.2021 – 31.12.20021.

 

Uloga NUNS-a: nosilac projekta

 

Budžet: 1,265,000.00 RSD

 

O projektu:

 

Svrha ovog projekta je doprinos profesionalnom i pravnom osnaženju slobodnih novinara i ostalih medijskih profesionalaca da pristupe svojim radnim pravima.  Ova svrha biće ispunjena kroz sprovođenje istraživanja  i izradu izveštaja o položaju slobodnih novinara, upoznavanje  sa rezultatima istraživanja i preporukama minimum 3000 medijskih profesionalaca, ali i šire publike i donosilaca odluka kroz organizaciju javnog događaja, aktivnostima na društvenim mrežama. Održivost projekta biće obezbeđena kroz uzimanje u razmatranje predloženih preporuka i njihovu implementaciju u relevantne zakonske i podzakonske akte.

 

Opšti cilj: doprinos unapređenju socijalno-ekonomskog položaja novinara i drugih medijskih profesionalaca, sa posebnim akcentom na prava slobodnih novinara,  kako bi se unapredio kvalitet informisanja građana.

 

Specifični cilj: mapiranje položaja i prava slobodnih novinara i drugih medijskih profesionalaca i prozvodnja preporuka za njihovo unapređenje.

Tagovi

Povezani tekstovi