Sporna procena imovine Novosti

Stranke u sporu su presudu primile 28. februara 2000. godine, što znači da je redovan sudski postupak okončan, a presuda je postala pravosnažna. To takođe znači da se protiv ove presude nije mogla uložiti žalba, kao redovan pravni lek – kaže u izjavi za Danas sudija Milica Milanović – Trailović, portparol Višeg trgovinskog suda.
Ona, međutim, kaže da je ispitivanje zakonitosti te odluke bilo moguće podnošenjem vanrednih pravnih lekova i dodaje da postoje dokazi da je predmet dostavljen Republičkom javnom pravobranilaštvu i Republičkom javnom tužilaštvu, koji su spise predmeta, nakon uvida u njihov sadržaj vratili sudu, bez pokretanja postupaka za koje su inače nadležni.
– U obrazloženju sudske odluke stoji da se osporeno rešenje Direkcije za procenu vrednosti kapitala zasniva na nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju, što je bio razlog za njegovo poništavanje. Naime, na osnovu odluke Upravnog odbora Kompanije Novosti d.d. od 2. jula.1998. godine, Ministarstvo za ekonomsku i vlasničku transformaciju, odnosno Direkcija za procenu vrednosti kapitala verifikovala je revalorizovanu ukupnu vrednost i strukturu osnovnog kapitala Kompanije Novosti. Međutim, iz rešenja, ali ni iz odluke Upravnog odbora, ne vidi se da li je procenom i verifikacijom društvenog kapitala obuhvaćena sporna nepokretna imovina ili samo imovina titulara prava korišćenja, kao i da li je procena izvršena od strane stručnog tela ili ovlašćenog procenjivača. Činjenica je da Upravni odbor nije imao zakonsko ovlašćenje za procenu vrednosti društvenog kapitala, i zato je Direkciji za procenu vrednosti kapitala naloženo da donese novo rešenje, a Kompanija Novosti imala je mogućnost da se u upravnom postupku izjasni o svim navodima svoje tužbe, kaže se u odgovoru Višeg trgovinskog suda.


M. Janjić


 

Tagovi

Povezani tekstovi