Teška zloupotreba prava na pristup informacijama ozbiljno otežava rad kancelarije Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Milan Marinović, Foto: Medija centar Beograd
Milan Marinović, Foto: Medija centar Beograd

„Na osnovu do sada utvrđenih činjenica nameće se zaključak da je reč o teškoj zloupotrebi prava na pristup informacijama”, potvrdio je Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milan Marinović u pisanom odgovoru na upit TAF-a. Zloupotrebu je počinilo pet povezanih lica iz Vranja koja su, u periodu od 1. do 29. avgusta 2022., poslala 4373 žalbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i na taj način skoro u potpunosti blokirala rad njegove kancelarije.

U navedenom periodu ukupno je pristiglo 4834 žalbe. U istom periodu prošle godine Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik) je primio 294 žalbe, a tokom cele 2021. godine ukupno 5174 žalbe.

 

TAF je na osnovu informacija da je otežan rad Poverenika zbog velikog priliva žalbi u kratkom vremenskom roku, te svojevrsnih „vanrednih okolnosti“ pod kojima rade zaposleni u kancelariji Poverenika i otežanog rešavanja žalbi pristiglih u ranijem periodu, poslao pisani upit.

 

„Od 4373 primljene žalbe (dobijenih od pet povezanih lica iz Vranja) Poverenik je rešio 1119 žalbi i za sve rešene žalbe je utvrđeno da nisu osnovane, odnosno utvrđeno je da su organi javne vlasti kojima su podneti zahtevi postupili po tim zahtevima. Činjenica da su navedena lica samo dva dana nakon izjavljenih žalbi zbog tzv. ćutanja uprave izjavila žalbe protiv odgovora organa Javne vlasti jasno ukazuje da su neistinito prikazali činjenicu da organi javne vlasti nisu postupili po zahtevima za pristup informacijama. Takođe, identične zahteve pet povezanih lica u kratkim vremenskim razmacima dostavlja istim organima vlasti, a potom izjavljuju žalbe Povereniku. Iz svega navedenog je jasno da nije reč o uobičajenom korišćenju jednog od osnovnih ljudskih prava – pravu na pristup informacijama, već o nečasnim motivima povezanih lica za šta ne postoji uporište u zakonu”, navodi se u pisanom odgovoru Poverenika Milana Marinovića.

 

Foto: PScreen – Obaveštenje na sajtu Poverenika za pristup informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (TAF)

 

Ovakvo postupanje ne samo da usporava i donekle onemogućava primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, uključujući i primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, već može da dovede i do finansijskih posledica po budžet Republike Srbije.

 

„U vezi sa nastalom situacijom maksimalno su angažovani svi kapaciteti Poverenika, da bi se omogućilo da svi građani Republike Srbije nesmetano ostvaruju svoja prava čija je zaštita u nadležnosti Poverenika (pravo na pristup informacijama od javnog značaja i pravo na zaštitu podataka o ličnosti), ali i da bi se sprečile negativne finansijske posledice po budžet Republike Srbije.”

 

Na pitanje TAF-a da li je Poverenik tim povodom obavestio nadležne organe ili službe i koje, odnosno šta je preduzeto kako bi se utvrdili razlozi zbog kojih je kancelarija u takvom položaju i da li je reč o zloupotrebi sa ciljem ometanja rada Poverenika i onemogućavanja građana i novinara da ostvare svoja zakonom garantovana prava, Marinović je odgovorio:

 

“Poverenik preduzima sve mere da bi se nastali problem rešio na sistemski način, što, između ostalog, podrazumeva i obaveštavanje relevantnih organa, ali i iniciranje određenih zakonskih izmena”.

 

 

Tagovi

Povezani tekstovi