Transnacionalno zagovaranje za slobodu informisanja na Balkanu

slika: OBC Transeuropa, canva
slika: OBC Transeuropa, canva

Naziv projekta: Transnacionalno zagovaranje za slobodu informisanja na Balkanu

Donator: Italijansko ministarstvo za spoljne poslove i međunarodnu saradnju

Period realizacije: 1. februar 2024 – 31. oktobar 2024.

Uloga NUNS-a: partner na projektu 

Partneri na projektu: 

OBC Transeuropa/ Centro per la Cooperazione Internazionale (OBCT/CCI) – nosilac projekta 

Centre Science and Innovation for Development (SCiDEV), Albanija

Budžet: 5.000 EUR (deo za aktivnosti NUNS-a)

Medijska sloboda, nezavisnost i pluralizam su osnovni stubovi evropskih demokratija. Sloboda govora i bezbednost novinara su ključni za zemlje koje nastoje da se priključe Evropskoj uniji, kao što su Albanija i Srbija. Ovaj projekat nastoji da doprinese stvaranju mreže balkanskih, italijanskih i evropskih aktera angažovanih na efektivnom zagovaranju za zaštitu medijske slobode u EU i druge dve zemlje uključene u proces integracije.  

 

Različiti indeksi i alati za praćenje u vezi sa medijskom slobodom na Balkanu ukazuju na zabrinjavajuću situaciju koju karakteriše sve jača kontrola od strane grupa moći koje promovišu anti-evropske agende, krhka medijska nezavisnost usled teškoća u pristupanju javnim / privatnim fondovima, epizode političkog uplitanja, kao i nasilje nad novinarima. 

 

Kroz razmenu iskustava i saradnju na zagovaračkom radu, OBCT i njegova dva partnera – Nezavisno udruženje novinara srbije (NUNS) i Centre Science and Innovation for Development (SCiDEV) u Albaniji – proizvešće dva izveštaja u senci o pristupnim pregovorima u vezi sa medijskim sektorom u ove dve zemlje da bi se ojačala uključenost civilnog društva u proces pristupanja EU sa fokusom na vezu medija i demokratije. 

 

Aktivnosti u kojima učestvuje NUNS fokusirane su na izradu i promociju Izveštaja u senci koji treba da doprinese poglavlju posvećenom slobodi medija u Izveštaju o vladavini prava koji će Evropska komisija 2024. godine prvi put objaviti za zemlje kandidate, uključujući Srbiju. 

 

Aktivnosti NUNS-a podrazumevaju sledeće: 

 

  • Podršku pripremnoj fazi istraživanja da bi se identifikovale domaće zainteresovane strane i novinari za intervjue i konsultacije
  • Učešće na zagovaračkoj radionici u Rimu u cilju razmene iskustava i definisanja metodologije za izradu Izveštaja u senci o medijskim slobodama u Srbiji
  • Učešće u izradi Izveštaja u senci o medijskim slobodama u Srbiji
  • Organizacija događaja u Beogradu gde će Izveštaj u senci biti predstavljen domaćoj publici i zainteresovanim stranama
  • Učešće na međunarodnom webinaru gde će biti predstavljen Izveštaj u senci i promovisana debata u vezi sa nalazima istraživanja 
  • Doprinos komunikacijskoj kampanji na društvenim medijima sa ciljem podizanja interesovanja za Izveštaj u senci 

Tagovi

Povezani tekstovi