Tužilaštvo traži da sud ispita Cekića

Tužilaštvo predlaže da se Cekiću na saslušanju ispita na koji način i po kojoj proceduri je 25. aprila 2006. godine doneta odluka o privremenom oduzimanju dozvole za emitovanje BK telekoma u trajanju od 30 dana.


Po predlogu tužilaštva, Cekića sud takođe treba da ispita zašto nisu navedeni dokazi na osnovu kojih je doneta odluka o zabrani emitovanja. Direktor RRA moraće da objasni i kako je moguće da je osnov za donošenje takve odluke bio javno upozorenje od 1. septembra 2004. godine, kada je RRA upozorila TV BK da nesrazmerno veliki procenat vremena u informativnim emisijama posvećuje kandidatu Bogoljubu Kariću, a u odluci o zabrani emitovanja navode se televizijski prilozi o dodeli nacionalnih frekvencija.


Tužilaštvo zahteva da se Cekić izjasni da li je BK TV bilo omogućeno da se izjasni u toku postupka zabrane emitovanja i da li su bili pozvani na sednicu Saveta RRA kada je to razmatrano.


V.Z.C.

Tagovi

Povezani tekstovi