U Hrvatskoj skuplja koncesija za emitovanje radija i TV


Od sutra poskupljuje i naknada za radijsku koncesiju na državnom
nivou, koja će po novom cenovniku koštati 300.000 kuna (oko 42.000eura), a poskupiće i koncesija za emitovanje televizijskog i radioprograma na regionalnom, županijskom i gradskom nivou, ali za 30odsto.

Povećanje naknada rezultat je najnovije odluke Veća za elektronskemedije, koje je pitanje poskupljenje naknada regulisalo novim Pravilnikom o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za obavljanje delatnosti radija i televizije kao i visini i načinu plaćanja naknade za konkursnu dokumentaciju i ponudu na javni konkurs.

Taj pravilnik, osim korišćenja regionalnog principa, reguliše i cene
radijske i televizijske koncesije u zavisnosti od broja stanovnika,
odnosno korisnika na određenom području, pa se tako razlikuju
regionalna područja sa više od milion stanovnika, ondosno ona do
milion stanovnika u koja, na primer, spada i grad Zagreb.

Cena naknade za televizijsku ili radijsku koncesiju za županiju, grad
ili drugo ograničeno područje razlikuje se za područja koja broje
od 300 do 500 hiljada stanovnika, pa do najnižeg iznosa koncesije za područje sa maksimalno 5.000 korisnika.

Pravilnikom je, kao i do sada, utvrđeno da vlasnici neprofitabilnih
radio ili TV stanica plaćaju samo 20 odsto od utvrđenih naknada, a
poseban popust imaju i vlasnici TV i radio stanica čije je sedište
na područjima od posebne državne brige, koji plaćaju iznose naknada umanjene za 30 posto.

Naknade za koncesije za radio i televiziju plaćaju se za prvu godinu
rada odmah po potpisivanju ugovora o koncesiji, a potom u četiri
jednaka obroka, a uplaćuju se direktno u državni budžet.

Novi Pravilnik, odnosno povećanje cena naknada, važi od 22. marta, ali će vlasnici koncesija koji su do tog datuma ušli u godišnje
koncesijsko razdoblje plaćati dosadašnje iznose naknade, što znači
da će im naknade biti obračunate po novim, višim cenama tek nakon što im istekne važeća koncesija.

Veće za elektronske medije takođe je objavilo da se novi Pravilnik
odnosi na sve televizijske i radio stanice, s izuzetkom Hrvatske radio televizije (HRT), koja ima status javne televizije i čiji je status
regulisan posebnim Zakonom o HRT-u.

Tagovi

Povezani tekstovi