U RTS počele pripreme za smanjenje broja zaposlenih

Beograd – Broj zaposlenih u Radio – televiziji Srbije trebal bi uskoro znatno da se smanji, jer je ovih dana započelo, dugo najavljivano, utvrđivanje tehnološkog viška. Procene su da iz nacionalne Radio – televizije Srbije treba da ode izmeću 1.200 do 1.5000 ljudi, od oko 6.000 zaposlenih.

Sekretar Samostalnog sindikata RTS-a Bora Urošević kaže da socijalni program još nije potpisan i da su sindikati i rukovodstvo kuće razgovarali kako da poboljšaju uslove za odlazak onih koji će da napuste kuću.


Vlada je spremna da za ljude kojie ostanu bez posla daju otpremninu od 100 evra po godini staža. Smatramo, međutim, da je to malo i zato smo razgovarali sa rukovodstvom RTS da pokušaju da obezbede dodatni novac – kaže Urošević.

Predsednik podružnice Sindikata novinara Srbije Dejan Gligorijević kaže da se na dodatna sredstva za povećanje otpremnina može računati ili “iz donacija ili prodaje nečega”, a kao jedna od varijanti pominje se prodaja Trećeg kanala RTS-a i “Radija 101”. Gligorijević objašnjava da svi radnici u RTS-u treba da budu ocenjeni do 25. marta, kada će se generalnom direktoru prati spiskovi.

– Biće tri spiska. Onih koji ne dolaze na posao, a takvih ima. Zatim spisak zaposlenih koji su se dobrovoljno prijavili za raskid radnog odnosa i treći je spisak za tehnološki višak. Kriterijumi za taj spisak biće uspešnost uradu, školska sprema, socijalni status, godine provedene na radu. Milim da će pitanje viška zaposlenih biti rešeno do leta- kaže Gligorijević. U sindikatu kažu da prijava za dobrovoljni odlazak već ima I da će radi stimulisanja zaposlenih da odu na ovakav način otpremnina biti najmanje 200 evra po godini staža.

U ovu kategoriju ne mogu ići oni koji imaju manje od deset godina staža i zaposleni kojima treba dve godine do penzije, a Urošević kaže da RTS neće moći po sistemu dobrovoljnosti da napuste oni za koje se proceni da su potrebni kući.

S. Remić

Tagovi

Povezani tekstovi