Unapređenje medijskog izveštavanja o radnim pravima platformskih radnika u Srbiji

Slika: Canva
Slika: Canva

Naziv Projekta: Unapređenje medijskog izveštavanja o radnim pravima platformskih radnika u Srbiji

Geografska pokrivenost projekta: Cela teritorija Srbije

Datum početka: septembar 2023.

Datum završetka: 31. januar 2024.

Iznos za finansiranje u EUR: 5.000 EUR

Glavni cilj projekta je omogućiti razvoj sveobuhvatnog i tačnog informisanja javnosti u vezi sa radnim pravima platformskih radnika u Srbiji.

 

Podcilj 1: Unaprediti znanje o temi kod 15 novinara iz cele Srbije.

 

Podcilj 2: Doprineti broju kvalitetnih medijskih objava o temi.

 

Ciljna grupa su novinari svih tipova medija širom Srbije, kao i frilenseri, kao direktni korisnici obuke koja će unaprediti njihova znanja za izveštavanje o radnim pravima platformskih radnika u Srbiji.

 

Krajnji korisnici: 1) građani – kvalitetnije su, profesionalnije i sveobuhvatnije informisani o temi; 2) platformski radnici Srbije – bolje informisanje javnosti i raznih zainteresovanih strana pozitivno doprinosi mogućnostima za poboljšanje njihovog položaja.

 

Rezultat 1: Unapređeno je znanje o temi kod 15 novinara iz cele Srbije radionicama i mentorstvom.

 

Rezultat 2: Povećan je broj kvalitetnih medijskih objava o temi (12 priča urađenih kroz ovaj projekat, ali i povećanjem znanja kod novinara izvesno je da će više izveštavati na ovu temu u budućnosti).

 

Glavne aktivnosti:

 

A 1.1 Selekcija učesnika

 

A 1.2 Onlajn radionice

 

A 2.1 Mentorski rad na novinarskim pričama

Tagovi

Povezani tekstovi