UNS-u se u akciji koju je pokrenuo sa Fondom PIO za manje od mesec dana javilo 30 novinara i medijskih radnika

Plakat UNS-a: Solidarnost
Plakat UNS-a: Solidarnost

UNS-u se u akciji koju je pokrenuo sa Fondom PIO za manje od mesec dana javilo 30 novinara i medijskih radnika

Cilj akcije je motivisanje novinara i medijskih radnika da već sada, ne čekajući vreme uoči odlaska u penziju, provere koliko radnog staža imaju i da li uplate  doprinosa koje očekuju, zaista i postoje u evidenciji Fonda PIO.

 

Do sada UNS-u su se javile koleginice i kolege, članovi UNS-a, koji imaju jednostavna pitanja, žele da dođu do listinga i izračuna im se staž. Potreban im je lični pin broja koji im omogućava elektronski uvid u stanje uplata doprinosa za penzijsko osiguranje.

 

Ali, javili su nam se i oni  kojima poslodavci nisu odnosili obrasce u Fond PIO, nema evidencije uplata doprinosa za koje su verovali da postoje, oni koji se susreću sa problemima neevidentiranih uplata doprinosa za penzijsko osiguranje, a mediji u kojima su radili ili sa kojima su sarađivali prestali su da postoje, a sa njima i dokumentacija o uplatama poreza i doprinosa zaposlenima i honorarnim saradnicima…

 

Inicijalni sastanak UNS je sa rukovodiocima u Fondu PIO imao 2. marta, a pre toga je 22. februara razgovarao sa predstavnicima sindikata, novinarima i medijskim radnicima.

 

Sa do sada prikupljenom dokumentacijom UNS će o pojedinačnim slučajevima razgovarati sa predstavnicima Fonda PIO u petak, 27. maja.

 

U narednim nedeljama UNS će objavljivati tekstove koji će za cilj imati obezbeđivanje potrebnih informacija iz radno-pravne oblasti za novinare i medijske radnike.

 

Podršku planiranim aktivnostima UNS-a, u koje spada i ova akcija, dala je Evropska federacija novinara (EFJ). UNS sa EFJ-om sprovodi jednogodišnji projekat u okviru kojeg će organizovati i obuke za sticanje novih znanja i veština potrebnih novinarima i medijskim radnicima u digitalnom dobu.

 

Tagovi

Povezani tekstovi