Vasić: Neće biti tolerisano pokretanje novih radio stanica

Povodom najava pojedinih estradnih zvezda da će pokrenuti radio
program, Vasić je rekao agenciji Beta da će Agencija preduzeti sve
zakonske mere da se takvi pokušaji osujete, a počinioci kazne, što
podrazumeva i prekršajne i krivične prijave.
„Podsećamo da je pojavljivanje novih emitera u etru do konkursa za
dodelu dozvola za emitovanje programa formalno zabranjeno usvajanjem
Zakona o radiodifuziji 13. jula 2002. godine“, rekao je Vasić.

Vasić je podsetio i da je istekao rok za prijavljivanje elektronskih
medija Agenciji, u postupku evidentiranja emitera.
Prema njegovim rečima, evidentiranjem elektronskih medija u Srbiji
„počela je primena Zakona o radiodifuziji i u praksi, tako da
pokretanje elektronskih medija do raspisivanja konkursa za dodelu
dozvola predstavlja najgrublje i očigledno namerno kršenje zakona“.
Vasić je ukazao i da posedovanje i neovlašćeno korišćenje radio
stanice predstavljaju krivična dela, prema Krivičnom zakonu.

Tagovi

Povezani tekstovi