Vesti neće biti ugašene

Osim ovog nedeljnika, u okviru preduzeća Vesti sa 23 zaposlenih posluje i Radio Užice.
Za najave da će lokalni štampani mediji koji se finansiraju iz javnih prihoda ili su im osnivači lokalne samouprave, a nisu privatizovani do 23. aprila, biti ugašeni, Ljiljana Kostadinović kaže da se ne mogu odnositi na Vesti.
– Javna glasila čiji su osnivači država i teritorijalna autonomija ili ustanova, odnosno preduzeće koje je u pretežnom delu u državnoj svojini ili javno glasilo koje se u celini ili pretežnim delom finansira iz javnih prohoda, a na koja se ne primenjuju odredbe zakona kojima se uređuje oblast radiodifuzije, prestaju s radom u roku od dve godine od dana stupanja na snagu Zakona o informisanju – navodi Kostadinovićeva i dodaje da je drugim članom predviđeno da države, teritorijalne autonomije, ustanove i preduzeće koje se pretežno ili u celini finansira iz javnih prihoda ne mogu da budu osnivači javnih glasila.
– Kada uporedimo ova dva člana zakona dolazimo do njihove kontradiktornosti, jer je u članu 101 jasno navedeno da će samo preduzeća koja se u pretežnom delu ili u celini finansiraju iz javnih prihoda prestati s radom dok se u prethodnom članu navodi da oni uopšte ne mogu da budu osnivači – kaže Kostadinovićka.
Ona podseća da je veoma važno što su sva javna glasila čiji su osnivači opštine ušla u privatizacioni proces, što će, kako smatra, biti jedan od kriterijuma na osnovu kojeg će biti poništene negativne vrednosti ovog člana Zakona o javnom informisanju.
– Zakonska odredba o pretežnom ili celokupnom finansiranju iz javnih prihoda ne može se odnositi na Vesti, jer se one iz opštinskog budžeta finansiraju sa oko tridesetak odsto i to znači da Vesti neće biti ugašene – tvrdi ona.
– Ministarstvo kulture i medija bi posle 23. aprila ove godine trebalo da kontaktira Agenciju za privatizaciju i dobije podatke o glasilima koja su ušla u privatizacioni proces. Posle toga Ministarstvo će opštinama dostaviti tu dokumentaciju i jedino u situaciji da javno glasilo nije ušlo u postupak privatizacije opštine su prema zakonu dužne da ugase takve štampane medije – rekla je Kostadinovićka i dodala da su Vesti dostavile neophodnu dokumentaciju Agenciji za privatizaciju, ali da još uvek nije verifikovana vrednost kapitala, niti je zakazana aukcija. Ona je zaključila da za Vesti postoji interesovanje investitora, od kojih su se dvojica obraćala poslovodstvu i pokazala ozbiljne namere.


Nenad Kovačević

Tagovi

Povezani tekstovi