Za „bele medvede“-samo zatvor

Beograd-U dodeli dozvola za emitovanje televizijskih i radio programa na području Srbije prekršeno je više zakona, a akteri u nezakonitim radnjama su Upravni odbor Republičke agencije za telekomunikacije, Savet Republičke radiodifuzne agencije, Ministarstvo za kapitalne investicije, pa i Vlada Republike Srbije.Da li su Zakon o telekomunikacijama i Zakon o radiodifuziji dobri ili ne, o tome ne treba govoriti, jer je iste donela Narodna skupština Republike Srbije i oni se moraju poštovati. Jedno je sigurno, predsednik i članovi Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije i predsednik i članovi Republičke radiodifuzne agencije veoma su zaštićeni i njima ne mogu ništa ni Narodna Skupština, ni vlada ni ministarstva. Oni za svoj rad jedino su odgovorni javnosti, što je i preporuka Evropske unije.


Sa druge strane, njihove odluke, pravno, podležu oceni samo Vrhovnog suda Srbije u upravnom postupku, ukoliko neki od emitera ili onih koji su želeli da budu emiteri podnesu tužbu ovom sudu. Normativne akte i druga dokumenta od opšteg značaja, prema nečijoj inicijativi, ocenjuje Ustavni sud Srbije. Iako deluju zaštićeni kao „beli medvedi“, predsednici i članovi Upravnog odbora RATEL-a i Saveta RRA, ukoliko u svom radu učine krivično delo, tada su u nadležnosti tužilaštva. U ovom slučaju, ako im se zbog krivičnog dela izreknu kazne zatvora duže od šest meseci, onda ih Skupština, po sili zakona, razrešava dužnosti.


Postoji osnovana sumnja da su napred nadležni u RATEL-u i u RRA učinili više prekršaja Zakona o telekomunikacijama i Zakona o radiodifuziji. U prvom redu, svojim nesavesnim radom su izazvali veliku reakciju građana, političara i nekih nevladinih organizacija. Glas javnosti je ocenio da celokupnu problematiku oko priprema i sprovođenja javnog konkursa za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog i radio programa na teritoriji Srbije podvrgne detaljnoj analizi primenu odredbi navedenih zakona i Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o planiranju i izgradnji.


Ovo cela lakrdija sa dodelom dozvola za emitovanje programa može da se poredi sa pričom o crkvenim zvonima. Naime, narod priča da je došao vladika u selo, a zvona nisu zvonila. Vladika je pitao protu zašto se zvona nisu čula. Prota je rekao da postoji 20 razloga, a prva je da nema zvona. Na to će vladika – Dalja priča je suvišna.


I na osnovu svega iznetog tvrdimo da je ceo postupak priprema i sprovođenja javnog konkursa urađen protivno zakonima jer Vlada Republike Srbije još nije utvrdila politiku u oblasti telekomunikacija i nije donela strategiju razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji, bez koje ne može da se „uradi plan raspodele radio frekvencija“, jer je isti sastavni deo strategije.


Tihomir Živanović-Milan Lađević nastaviće se

Tagovi

Povezani tekstovi