Zaključci reginalnog seminara samostalnih novinara

Na regionalnom sastanku samostalnih novinara održanom 26. – 27. maja 2006. godine, u Beogradu, koji su organizovali Međunarodna federacija novinara i Nezavisno udruženje novinara Srbije uz podršku Evropske komisije usvojeni su sledeći zaključci:


 


   1. Stvaranje regionalne mreže samostalnih novinara (frilensera).

  2. Pozivamo sve samostalne novinare (frilensere) da aktivno učestvuju u procesima ostvarivanja svojih pravnih, profesionalnih i socijalnih prava radi obezbedjivanja punog profesionalnog statusa u društvu i da se strukovno i sindikalno organizuju.

  3. Samostalni novinari (frilenseri) u saradnji sa esnafskim udruženjima i reprezentativnim sindikatima medija moraju na državnom nivou učestvovati u potpisivanju nacionalnog kolektivnog ugovora sa poslodavcima, kojim će biti utvrdjena prava i obaveze novinara. 

  4. Samostalni novinari (frilenseri) ne smeju biti jeftina radna snaga i predmet manipulacije poslodavaca i bilo koje vrste  moći jer to šteti istraživačkom, kvalitetnom novinarstvu i profesiji.

  5. Solidarnost, razmena iskustva, informacija i pružanje pravne, moralne i svake druge pomoći moraju biti osnova razvoja i unapredjenja regionalne saradnje medju svim novinarina, a posebno samostalnim (frilenserima).

  6. Esnafska udruženja novinara moraju postaviti kriterijume kojim će se definisati edukacija i naknadno usavršavanje samostalnih novinara (frilensera), a u interesu stvaranja kvalitetnog novinarstva vodeći računa o poštovanju evropskih i medjunarodnih propisa.

  7. Pozivamo sve države u regionu da donesu podsticajne poreske  mere za samozapošljavanje.

  8. Poslodavci moraju poštovati autorska dela i samostalni novinari (frilenseri) moraju insistirati na poštovanju ugovora bilo pisanih ili usmenih.


 


Zaključak su podržali samostalni novinari (frilanseri) iz:


1. Medjunarodna Federacija novinara


2. Nezavisno udruženje novinara Srbije – NUNS


3. Sekcija samostalnih novinara NUNS


4. Granski sindikat medija „Nezavisnost“


5. Udruženje novinara Srbije


6. Društvo novinara Vojvodine


7. Sindikat novinara Slovenije


8. Društvo slobodnih novinara Hrvatske


9. Sindikat novinara Hrvatske


10. Nezavisno društvo novinara Vojvodine


11. Udruženje novinara Republike Srpske


12. Udruženje novinara Makedonije – ZNM


13. Sindikat novinara Bugarske


14. Sindikat novinara Srbije


Tagovi

Povezani tekstovi