Završen seminar o odnosu sudstva, policije i novinara

To je zakljucak seminara organizovanog u Zaječaru za novinare, predstavnike sudstva i policije Borskog i Zaječarskog regiona, u okviru dva projekta Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Društva sudija Srbije.

Cilj dvodnevnog seminara bio je sagledavanje odnosa sudstva i medija i razrešavanje dilema u izvestavanju novinara sa sudskih procesa, kao i podizanje nivoa efikasnosti pravosuđa u borbi protiv trgovine ljudima.

Na seminaru je istaknuta neophodnost poznavanja pravničkih termina prilikom izveštavanja sa sudskih procesa, ali i predočeno da je potrebno i pravni jezik pretočiti u jednostavne rečenice razumljive korisnicima informacija.

Zaključno je i da razlog za loše izveštavanje sa sudskih procesa ne leži samo u slabom novinarskom poznavanju pravnih termina, već i u shvatanju novinarske etike.

Pravni savetnik za pravosudne reforme pri OEBS-u Stefan Keli (Stephen Kelly) naveo je da je saradnja medija i sudova neophodna, jer u tom slučaju i jedni i drugi „dobijaju mnogo“.

On je istakao i važnost aktivnijeg delovanja sudstva, koje pri uočavanju nekih netačnih i nekompletnih informacija u međima treba da informiše javnost o pravim činjenicama.

Novinar Samostalne televizije Negotin Vera Pejić rekla je agenciji Beta da lokalni mediji nemaju dobru saradnju sa sudstvom i tužilaštvom u tom gradu, ali da to nije slučaj sa predstavnicima republičkih glasila i agencija.

„Sudstvo i tužilaštvo nisu otvoreni prema medijima u Negotinu i uvek će pre informaciju proslediti nacionanim medijima i beogradskim glasilima nego dvema lokalnim televizijama i radiju“, kazala je Pejićeva.

Novinar Radio-televizije Knjaževac Milena Miletić kazala je da se posle 5. oktobra 2000. godine saradnja sa policijom značajno popravila, ali da je saradnja sa tužilaštvom i dalje na nezavidnom nivou.

„Kada objavimo informaciju iz SUP-a da je neko lice učinilo krivično delo, nismo u mogućnosti da dovršimo sa tim procesom, jer nedostaju informacije iz tužilaštva. Zato je informacija nepotpuna, jer ostaje nepoznato da li je protiv tog lica podignuta optužnica ili je ono nevino“ , kazala je Miletićeva.

Na delu seminara koji je imao za cilj efikasnije delovanje pravosuđa u borbi protiv trgovine ljudima, profesor Više škole unutrašnjih poslova Milan Žarković kazao je da tužioci i policija nailaze na brojne probleme u definisanju krivičnih dela, istrazi, utvrđivanju dokaza i izricanju presuda.

Veliki razlog za to, prema rečima Žarkovića, leži u činjenici da se svedoci zbog pretnji retko odlučuju za saradnju.

Tagovi

Povezani tekstovi