Žene novinari u procesu evropske integracije

Posle upoznavanja s položajem novinarki u zapadnoevropskim i istočnoevropskim zemljama, zaključeno je da vlasnici i urednici medija moraju ojačati poziciju žena, poboljšati uslove za njihov rad i omogućiti im zagarantovanu jednakost na rukovodećim položajima. “Od ukupnog broja novinara, približno 50 odsto jesu žene. Takođe, žene čine više od polovine ukupnog broja medijskih konzumenata.

Uprkos tome, poslodavci ne pokazuju želju da podrže njihovu jednakost na radnom mestu, što podrazumeva jednake zarade i jednako pravo na različite pozicije unutar medija”, objasnila je Anagret Bit-Bartel, evropska koordinatorka Saveta Međunarodne federacije novinara za ženska prava. Ona je takođe ukazala na stereotipe u prikazivanju žena u medijima, dok su ostale učesnice konstatovale da evropske integracije imaju malo pozitivnog uticaja na status žena u medijima.

Između ostalog, istaknut je problem žena frilensera,
problem smanjivanja plata koji najviše pogađanja žene, problem verbalnog i fizičkog nasilja nad novinarkama, kao i njihova nemogućnost da usklade karijeru i svoj privatni život.

U tom smislu, konstatovano je da bi novinarski sindikati i udruženja trebalo da omoguće ravnopravnu poziciju žena u rukovodećim telima, kao i njihovu ravnopravnu zastupljenost na međunarodnim seminarima i konferencijama. Pored toga, odlučeno je da se uspostavi aktivna mreža evropskih novinarki i da se u istraživanje o položaju žena u medijima uključe novinarke iz svih zemalja članica Međunarodne federacije novinara. Učesnice ovog skupa bi za nekoliko dana trebalo da objave i deklaraciju u kojoj su jasno formulisani zahtevi upućeni svim nacionalnim i međunarodnim udruženjima i sindikatima.

U skladu s ovim trendovima, Nezavisno udruženje novinara Srbije uskoro će formirati mrežu domaćih novinarki.

Tagovi

Povezani tekstovi