ARTICLE 19 traži lokalnog višeg koordinatora za kampanju protiv dezinformacija na Zapadnom Balkanu

Article 19

ARTICLE 19 traži lokalnog višeg koordinatora za kampanju koja se bavi dezinformacijama na Zapadnom Balkanu, sa sedištem u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini ili na Kosovu. 

 

Trajanje pozicije: od avgusta 2023. do aprila 2024.

 

ARTICLE 19 je partner na projektu Borba protiv dezinformacija na Zapadnom Balkanu (CDWB) koji finansira EU. Svrha ovog projekta je da pomogne u borbi protiv dezinformacija u 4 zemlje zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Kosovo i Bosna i Hercegovina). Na osnovu kolektivnih analiza koje su sproveli projektni partneri, ARTICLE 19 će raditi u okviru svoje sfere uticaja na pružanju podrške medijskim profesionalcima da:

 

  1. Osiguraju da se medijske kuće i novinari pridržavaju novinarske etike i standarda u borbi protiv dezinformacija, usvajanjem kodeksa ponašanja za određenu zemlju.
  2.  Zajednički dizajniraju i razviju digitalni alat koji koristi veštačku inteligenciju da podrži medijske profesionalce da proveri činjenice onlajn. 
  3.  Podrže uvođenje, usvajanje i upotrebu ovog alata od strane medijskih profesionalaca kroz kampanju koja naglašava kvalitetno novinarstvo, privremeno nazvanu „Stani i proveri“.

 

ARTICLE 19 tražimi lokalnog višeg koordinatora za kampanju koja se bavi dezinformacijama na Zapadnom Balkanu. Koordinator će delovati kao ključna fokalna tačka između ARTICLE 19, partnera na projektu i glavne fokus grupe medijskih profesionalaca, koji su glavna publika za ovaj projekat.

 

Prvi cilj će biti dobijanje podrške medijskih kuća i novinara za usvajanje kodeksa ponašanja za svaku državu, koji postavlja neke od najosnovnijih principa u borbi protiv dezinformacija. Drugi cilj će biti da se omogući fokus grupa da podrži razvoj AI alata i kampanju koja podržava njegovo usvajanje. Pored facilitacije fokus grupe i sprovođenja ciljanog zastupanja prema medijskim kućama i novinarima, koordinator mora da izgradi vidljivost ove kampanje onlajn i oflajn kako bi istakla ključna dostignuća. 

 

Koordinator će podnositi izveštaje Senior Campaigner-u ARTICLE19 i blisko će sarađivati sa vođom projekta, tehničkim partnerom i vođom za strateške komunikacije u ARTICLE 19.

 

Koordinator će sarađivati sa savetima za štampu u četiri zemlje i tražiti od medijskih kuća da ponovo potvrde svoju privrženost kodeksu ponašanja (koji su kreirali saveti za štampu). Kroz ovu obavezu, oni će obezbediti da informacije budu proverene pre objavljivanja kako bi bile istinite, zasnovane na činjenicama i pouzdane. Nakon toga će uslediti njihova potvrda i verifikacija AI alata koje će ovaj projekat stvoriti.

 

Od konsultanta se očekuje da predlaže i sprovodi kreativne aktivnosti za postizanje ciljeva projekta i ključnih rezultata, uključujući uticaj na digitalne kanale, i vođenje i koordinaciju onlajn ili oflajn aktivnosti uključujući, ali ne ograničavajući se na sastanke, prisustvo konferencijama i angažovanje na društvenim medijima. Dok će od konsultanta biti zatraženo da stupi u vezu sa savetima za štampu i projektnim partnerima u četiri zemlje projekta kako bi skenirao i identifikovao medijske kuće i druge organizacije koje treba uključiti u fokus grupu, ARTICLE 19 će pomoći da se identifikuju potencijalne medijske kuće koje treba uključiti da podrže kodeks ponašanja i usvoje alat.

 

 

Kako se prijaviti i rok rok za prijavu

 

Molimo pošaljite kopiju svoje biografije i propratno pismo u kojem navodite kako će vam vaše znanje, veštine, iskustvo pomoći da ostvarite ovu ulogu, kao i pregled metodologije koja se koristi da bi se ispunili rezultati i odgovarajuća finansijska očekivanja do nedelje 27. avgusta 2023. na mejl Barbare Dockalove, Senior Campaigner-ke (dockalova@article19.org)

 

Više informacija o poziciji  i projektu pogledajte ovde

Tagovi

Povezani tekstovi