BMAP FORWARD Zajednički grantovi za zastupanje (Advocacy Grants)

Izvor: Balkan Media Assistance
Izvor: Balkan Media Assistance

Balkanski program pomoći medijima za podsticanje organizacione spremnosti uz unapređenje otpornog razvoja (BMAP Forward), koji finansira USAID, a sprovodi Internews  kao deo PROGRESS mehanizma za podršku ljudskim pravima, otvara poziv za zajedničke grantove za zastupanje.

Datum objave: 27. decembar 2022

Iznos granta: do $10,000.00

Trajanje: 3-9 meseci

Rok za prijavu: 20. januar 2023. do 17 časova

 

Balkanski program pomoći medijima za podsticanje organizacione spremnosti uz unapređenje otpornog razvoja (BMAP Forward), koji finansira USAID, a sprovodi Internews kao deo PROGRESS mehanizma za podršku ljudskim pravima, otvara poziv za zajedničke grantove za zastupanje.

 

Rok za podnošenje prijava u okviru ovog poziva je 20. januar 2023. godine.

 

 

O ovom pozivu

 

Kako se zemlje Zapadnog Balkana orijentišu ka integraciji u EU, ove zemlje zahtevaju stalnu društvenu transformaciju u oblastima kao što su demokratizacija, jačanje vladavine prava i slobode izražavanja i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja.

 

Pandemija COVID-19 negativno je uticala na napredak ka reformama ovih krhkih zemalja, koje su se već borile da ojačaju demokratske institucije, učvrste vladavinu prava i zaštite slobodu medija. Otvorene ili implicitne autoritarne sklonosti sve su prisutnije u regionu. Izveštaj Freedom House-a o slobodi u svetu iz 2022. klasifikovao je Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Srbiju samo kao „delimično slobodne“ i „tranzicione ili hibridne režime“ u smislu slobode medija.

 

USAID-ov BMAP Forward projekat nudi fond grantova za medijske organizacije, udruženja medijske industrije i organizacije civilnog društva sa sedištem u pet zemalja zapadnog Balkana za uspostavljanje regionalne saradnje ili podršku regionalnim inicijativama zagovaranja koje se bave zajedničkim problemima koji utiču na nezavisne medije.

 

Prve teme obuhvaćene ovim fondom grantova biće povezane sa pravnim i operativnim okruženjem za nezavisne medije, uključujući pitanja bezbednosti i slobode medija. U potrazi za stvaranjem povoljnog medijskog okruženja, BMAP Forvard pozdravlja projektne ideje koje će se zalagati za zaštitu fizičke i onlajn bezbednosti novinara (posebno novinarki) i smanjenje zakonskih ograničenja za medije u regionu.

 

Zagovaranje je ključno za podizanje svesti i pružanje direktnih odgovora na pretnje bezbednosti i slobodi medija, nadovezujući se na praćenje i analizu trendova koji se razvijaju. Može biti u obliku direktnog zastupanja, misija zastupanja na terenu i kampanja za podizanje svesti, pri čemu se sve aktivnosti međusobno obogaćuju.

 

Više o grantu i uslovima za prijavu možete pogledati ovde 

Tagovi

Povezani tekstovi