BNV od EU traži zaštitu prava, jer RTS odbija da osnuje redakciju na bosanskom

BNV je ocenilo da RTS kao razlog za odbijanje zahteva u pisanoj formi, „eksplicitno negira postojanje bosanskog jezika, a time i postojanje bošnjačkog naroda“. 

„Ovakav stav je dokaz da srpski državni organi i institucije aktivno sprovode diskriminatrosku politiku prema bošnjačkom narodu u Sandžaku“, piše u saopštenju BNV-a. 

BNV poziva Evropsku uniju i druge međunarodne institucije da „preduzmu mere u cilju zaštite osnovnih prava bošnjačkog naroda u Sandžaku“, kao i da pristupe rešavanju „statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak“.

Tagovi

Povezani tekstovi