Čiji je Dom novinara

Najkraće rečeno, NUNS zamera zakonodavcu što je o pravima svih novinarskih udruženja u Srbiji rešio tako što je pravo na korišćenje i raspolaganje nepokretnostima dodelio samo Udruženju novinara Srbije, odnosno da su njegove odredbe u današnjem vremenu neupotrebljive. Vremešni zakon, pisan u duhu tadašnjih društvenih okolnosti, predvideo je da se Udruženju novinara vrate prava korišćenja i raspolaganja na poslovnoj zgradi u tadašnjoj ulici Generala Ždanova 28 u Beogradu (čl.1), kao i da je Udruženje dužno da dotadašnjem nosiocu prava korišćenja isplati naknadu (čl.2). Dok je u Srbiji postojalo samo jedno novinarsko udruženje, odredbe nisu izgledale sporne, čak su delovale kao ispravljanje ranijih nepravdi. Međutim, kada se do tada jedinstvena novinarska asocijacija početkom devedestih podelila na UNS i NUNS, počinju problemi oko korišćenja prostora Doma novinara.

-Od nastanka, NUNS je delovao u iznajmljenom prostoru bezuspešno pokušavajući da se smesti u delu novinarskog zdanja u međuvremenu preimenovanoj Resavskoj ulici. Druga strana-UNS se pozivala na zakon koji pravo korišćenja zgrade predvića za jedno, a ne više novinarskih udruženja. Tek u vreme oktobarskih promena su predstavnici NUNS-a ušli u do tada zabranjenu zonu, jer je -kako kažu-zgrada bila napuštena. Smestili su se na drugom spratu i činilo se da će pod istim krovom ipak biti mesta za obe strane. Međutim, prvobitni dogovori o suživotu su se brzo izjalovili, pa je rešavanje problema preseljeno u sudnice.

-NUNS-u je krajem 200. godine sudskom odlukom dodeljen na korišćenje drugi sprat posle čega je UNS, takođe preko suda, zatražio da se susedi isele. U rešavanju stambenih neprilika se uključuju i drugi organi. Tako je republička vlada marta 2001. godine donela zaključak da se hitno pokrene inicijativa za promenu zakona iz 1976. godine za šta je trebalo da se pobrine Ministarstvo pravde. Taj zaključak, međutim, nije realizovan. Početkom ove godine NUNS na obavezu prethodnika podseća aktuelne ministre pravde i kulture da bi se sve završilo usmenom preporukom da se obrate Ustavnom sudu Srbije. U međuvremenu dok se vode sudski postupci, Udruženje novinara Srbije se aprila 2003. godine upisuje se u zemljišne knjige kao vlasnik pomenute zgrade u Resavskoj ulici. NUNS potom podnosi tužbu i traži brisanje ovakve uknjižbe. Nijedan od pomenutih sudskih postuaka do sada nije okončan.

Marija Petrić

Tagovi

Povezani tekstovi