Da li se zloupotrebljavaju javna sredstva? Monitoring procesa državnog finansiranja medijskih projekata

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Naziv projekta: Da li se zloupotrebljavaju javna sredstva? Monitoring procesa državnog finansiranja medijskih projekata

 

Donator: Fondacija za otvoreno društvo

 

Vreme realizacije: 01.06.2020- 31.10.2021.

 

Uloga NUNS-a: partner na projektu

 

Budžet: 542,000.00 RSD

 

O projektu:

 

Netransparentna, nekontrolisana i arbitrarna potrošnja javnog novca prepoznata je kao jedan od najefikasnijih mehanizama tzv. „meke cenzure“, koji negativno utiče na ekonomsku održivost medija, a time i na njihovu nezavisnost.

 

Tokom prethodnih nekoliko godina, NUNS je sa BIRN-om i Slavko Ćuruvija fondacijom realizovao projekat Javni novac za javni interes i sistematično je pratio ovu potrošnju i ukazivao na zloupotrebu javnih sredstava.

 

Problemi koje smo identifikovali  i na kojima je neophodno nastaviti sa radom kako bi se došlo do održivih rešenja i njihovog inkorporiranja u novu medijsku regulativu su: brojne zloupotrebe u procesu projektnog finansiranja medija (arbitrarno biranje članova komisije, podrška tabloidnim medijima i medijima koji su bliski vlasti, nedostatak građanske participacije i nadzora), uz nizak nivo kvaliteta proizvedenog sadržaja; neadekvatna regulativa koja uređuje dodelu pojedinačnih davanja; nedostatak tržišne i troškovne analize pri naručivanju javnih nabavki; povećanje javnih budžeta za direktna ugovaranja različitih vrsta medijskih i promotivnih usluga koje bitno utiču na uređivačku nezavisnost.

 

Predloženi projekat će obuhvatiti – monitoring, analize, obaveštavanje javnosti, uključivanje lokalnih OCD i javno zagovaranje. Kako se realizacija ovog projekta vremenski poklapa sa periodom početka realizacije Medijske strategije i najavljenim izmenama zakona, BIRN i NUNS će iskoristiti svoje prisustvo u radnim grupama kako bi se osiguralo da mapirani problemi i predložena rešenja budu deo novog zakonodavstva, i time utiču na smanjenje zloupotreba i korupcije.

 

Opšti cilj: Povećanje transparentnosti državnog finansiranja medija i obezbeđivanje kvalitetanog javnog informisanja

 

Specifični cilj: Doprinos jačanju odgovornosti državnih institucija kroz monitoring potrošnje javnih sredstava u medijskom sektoru

Tagovi

Povezani tekstovi