U prvim redovima – zaštita digitalne bezbednosti novinara u vreme krize

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Naziv projekta: U prvim redovima – zaštita digitalne bezbednosti novinara u vreme krize

 

Donator: Delegacija Evropske unije i  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

 

Period realizacije: 1.06.2021. – 31.07.2023.

 

Uloga NUNS-a: nosilac projekta

 

Budžet: 224.452 EUR (DEU) + 1.140.860.00 (RSD)

 

O projektu:

 

Projekat se bavi nedostatkom odgovarajućeg odgovora na rastući trend uznemiravanja, pretnji, pritisaka i zlostavljanja novinara u onlajn sferi. Uprkos tome što su novinari sve više izloženi riziku u onlajn prostoru, postojeći pravni okvir to nedovoljno prepoznaje. Pored toga, sami novinari nemaju dovoljno znanja da se zaštite i da zaštite integritet svog rada u ovim situacijama, dok je podrška javnosti sporadična. Projektom želimo da postignemo sledeće rezultate:

 

  1. OCD utiču na regulatorni okvir i zalažu se za adekvatnu primenu mehanizama za zaštitu novinara u onlajn sferi,
  2. Novinari i članovi konzorcijuma poseduju znanja i sposobni su da se bave problemima uznemiravanja u onlajn okruženju i u stanju su da efikasno koriste mehanizme zaštite,
  3. Opšta svest javnosti povećana kada je u pitanju značaj ljudskih prava i kršenje slobode govora u onlajn sferi.

 

Opšti cilj:  zaštita slobode izražavanja i prava na informisanje u onlajn okruženju.

 

Specifičan cilj: povećati otpornost nezavisnih novinara i unaprediti njihov odgovor na onlajn uznemiravanje, posebno u kriznim situacijama.

Tagovi

Povezani tekstovi