Diskusija o privatizaciji medija

Pomoćnik ministra kulture za medije Dragan Janjić rekao je da je jedan od mogućih privatizacionih modela da lokalne uprave zadrže do 30 odsto vlasništva akcija u privatizovanim medijima.


To nije pravedno u odnosu na već privatizovane medije, a na taj način se smanjuje i interes kupaca. U Srbiji se, međutim, na prste jedne ruke mogu nabrojati vlasnici koji su kupili medije da bi se bavili tim poslom. Na taj način bi se smanjilo interesovanje onih koji medije kupuju da bi se domogli njihovih nekretnina, izjavio je Janjić.


Predsednica NUNS-a Nadežda Gaće založila se za okončanje procesa privatizacije medija.


NUNS ima jasan stav da se proces privatizacije medija mora završiti. Privatizacija medija je najbolji put za obezbeđivanje slobode medija i podizanja novinarskog ugleda na nivo koji mu pripada, rekla je Nadežda Gaće.


Predsednik Skupštine grada Kragujevca i član Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije Saša Milenić ocenio je da je centralni problem lokalnih elektronskih medija ekonomske, a ne političke prirode, navodeći da je neodrživa teza da su lokalni mediji izloženiji političkim pritiscima od ostalih medija.


Centralni problemi lokalnih elektronskih medija nisu vezani za pitanja političkih pritisaka i osnivačkih prava, već za finansijski aspekt njihovog preživljavanja.


Nesporna je njihova društvena korist i uloga u sistemu javnog informisanja, ali ih najveći broj lokalnih samouprava doživljava kao balast, ne iz sadržinskih, već zbog materijalnih razloga, izjavio je Milenić.


Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Odeljenja za medije misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji i urednici i novinari lokalnih medija iz više gradova centralne Srbije.

Tagovi

Povezani tekstovi