Dobrovoljno penziono osiguranje za sve članove NUNS-a

Podsećamo Vas da je naše udruženje postiglo dogovor o saradnji sa Osiguranjem GRAWE  kojim se  omogućava svim članovima NUNS-a štednja za devizne penzije pod najpovoljnijim uslovima. To konkretno znači da nasi članovi , nakon potpisivanja pojedinačnih ugovora o štednji (što je ujedno i životno osiguranje) – svoje godišnje iznose štednje uplaćuju u 12 mesečnih rata s tim što je prva uplata dvostruka mesečna rata.


Godišnji iznosi štednje (premije) za naše članove su od 400 evra pa naviše – a podeljeni sa 12 znače mesečnu ratu štednje za penziju.


Konkretno: Ko se opredeli za godišnju štednju od 600 evra mesečno uplaćuje po 53e.  


Ugovori o štednji za devizne penzije se sklapaju na period od 10 do 40 godina . Od dužine ugovora i iznosa premije zavisi i dobit koja se na štednju ostvaruje.


Na primer : dobit na 30 godina stednje je  65,55 %  tako da osiguranik  koji godisnje uplaćuje premiju od 600 evra  ( 53evra  mesečno ) može da računa na kraju štednje sa ukupnim iznosom od oko 51 000 evra !  ( 18000 stednja + 11700 dobit +


oko 21 000 evra  ako se uplaćuje dodatnih 2% godišnje kao osiguranje od inflacije evra ).


Ovaj vid štednje za devizne penzije ujedno je i životno osiguranje. U slučaju „prirodne“ smrti osiguranika  – porodici ( naslednicima ) se isplaćje ceo iznos ustedjevine koji bi bio ostvaren na kraju  ugovorenog perioda šednje i do tada ostvarena dobit. 


U slučaju „nasilne“ smrti ( gubitak života kao posledica  nesreće ) – porodici se isplaćuje  trostruki  iznos koji bi se stekao  na kraju ugovorenog perioda štednje plus dobit.


 


Podsećamo Vas da će postojeće i buduće penzije iz državnog Fonda PIO , iz poznatih razloga,  neminovno biti dalje smanjivane te da je ovaj vid dobrovoljne štednje za penzije („treći stub penzionog osiguranja“ ) najbolja moguća varijanta za obezbedjivanje


našeg  „trećeg doba“ života.


Takođe Vas podsećamo da je, od početka ove akcije, već 20 članova našeg udruženja na ovaj način započelo štednju sa čime su omogućili svim ostalim članovima da na ovaj način osiguraju sebe i svoje najbliže.


 


Ujedno, ovo je i  veoma dobra prilika za posao za članove Udruženja koji žele da se, posle jednodnevnog seminara , kao saradnici   uključe  u  realizaciju  ovakve štednje-osiguranja  i na taj način ostvare  veoma dobre zarade .


Posla ima za desetine članova NUNS-a !


 


Za sve informacije  u vezi sa štednjom za devizne penzije i životno osiguranje , kao i mogućnosti Vašeg angažovanja  u ovom poslu  , javite se kolegama :


                  


            RADE  RADOVANOVIĆ,   063/ 277 – 472 ;


            rader@rvkds.net


           


            DEJAN  KOZUL ,                064/ 211 – 73 85 ;


                dkozul@isp.b92.net


 


           LIDIJA  JOVETIĆ,               063/ 237 – 481


 


            BOGIĆ  ANTONIJEVIĆ,    064/ 41 45 188


 


          NEBOJSA  GRABEŽ,            063/ 232 – 667


 


          CECA  RABRENOVIĆ      064 /  612 70 98

Tagovi

Povezani tekstovi