Dugovi gase televiziju

Grad je reagovao urgentno dovođenjem novog direktora Slobodana Arežine, dugogodišnjeg novinara i urednika Studija B i TV „Avala“ i očekuje da se pred spuštanje rampe za frekvencije, jedina gradska televizija spase mraka u etru.


U poslednji čas traži se spas za gradsku televiziju. Rok za prijavljivanje na konkurs RRA za dobijanje dozvole za emitovanje programa ističe 20. jula, a TV Smederevo, čiji je osnivač opština, ne ispunjava ni najvažnije uslove. Nova gradska vlast brzo je reagovala i formirala komisiju kako bi se televizija pripremila za konkurs.
– Dosadašnje rukovodstvo nije se pripremilo na vreme i dovelo nas u opasnost da se grad nađe u medijskom mraku. Rok sigurno neće biti opet produžen, a od 26 tačaka iz konkursa, televizija ne ispunjava jedanaest, i to najvažnijih, kao što je dokaz o opravdanom finansijskom poslovanju i plaćenim porezima – kaže Zoran Cvišić, član komisije i Gradskog veća.
U televiziju su poslati budžetski inspektori koji su otkrili da porezi i doprinosi na zarade nisu plaćeni proteklih 12 meseci, a neizmirenih obaveza ima i od ranije. To je ozbiljna prepreka za opstanak televizije, koja je osnovana pre 15 godina i zapošljava više od pedeset ljudi. Finansijska slika sumornija je od one na ekranu, jer ovaj mediji beleži dug od 11,9 miliona dinara. U poslednjih godinu i po dana iz gradske kase televiziji je dato čak 30,5 miliona dinara, ali troškovi su ogromni. Samo za pet ovogodišnjih meseci, račun za telefone bio je 329.000 dinara, troškovi reklame su više od pola miliona, a na reprezentaciju je potrošeno 876.000 dinara!
Uz obrazloženje da dosadašnji direktor Jovica Šešlak nije pripremio ovu televiziju za konkurs RRA, Gradsko veće ga je smenilo. Zadatak da obezbedi opstanak dobio je Slobodan Arežina dugogodišnji novinar i urednik Studija B i TV „Avala“.
– Pokušavamo sve, jer je frekvencija uslov da ovaj medij postoji. Bila bi nesreća da Smederevo, ostane bez gradske televizije – obrazlaže gradonačelnik Predrag Umičević.

Tagovi

Povezani tekstovi