Emiteri bez dozvola prestaju sa radom

Republička radiodifuzna agencija (RRA) i Republička agencija za telekomunikacije (RATEL) uputile su apel radio i televizijskim emiterima koji nisu dobili dozvolu za rad da sami prekinu emitovanje programa, pošto 31. avgusta ističe poslednji rok žalbe. Ukoliko ne dođe do toga, ove dve agencije postupiće po svojim zakonskim ovlašćenjima i zabraniti rad emiterima.
Na konkurs za raspodelu republičkih, pokrajinskih, regionalnih i lokalnih dozvola prijavilo se ukupno 1.170 emitera. Dozvole za rad dobile su 404 stanice, a bez dozvole ostalo je ukupno 766 stanica, pri čemu je jedan broj emitera koji nisu dobili dozvolu konkurisao za više lokacija.
Zamenik predsednika Saveta RRA Goran Karadžić rekao je da, osim dopunskog konkursa koji je u toku, ne postoji nijedno zakonsko utemeljenje da emiteri u Srbiji nastave rad nakon 31. avgusta. On je upozorio emitere koji ne poštuju odluku o prestanku rada, da će im to biti velika mrlja na kasnije raspisanim konkursima.
– Jedan od uslova za rad i dobijanje dozvole je ponašanje emitera u prethodnom periodu – naglasio je Karadžić i rekao da je konkurs dodatno raspisan zbog toga što se na prethodne u pojedinim sredinama niko nije javio ili dokumentacija onih koji su se javili nije bila kompletna.
RRA tražila je proširenje radiodifuznog spektra za 13 televizijskih i 28 radio stanica i da je spisak prosleđen RATEL-u koji će proveriti da li postoje tehničke mogućnosti za to.
Predsednik Upravnog odbora RATEL-a Jovan Radunović izrazi je zadovoljstvo što je u Srbiji do kraja uređen radiodifuzni spektar.
– Ove dve agencije će učiniti sve da se nelegalni emiteri ne nađu u etru – odlučan je Radunović.


M. S.

Tagovi

Povezani tekstovi