I dalje bez uslova za učešće OCD u izradi Strategije za podsticajno okruženje za civilno društvo

Foto: Pixabay

Povodom učestalih zvaničnih, ali i neformalnih, poziva organizacijama civilnog društva da se ipak uključe u konsultativni proces sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog za izradu dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji, podsećamo da se izuzetno netrpeljiva atmosfera prema civilnom društvu, zbog koje su organizacije civilnog društva u aprilu ove godine donele odluku o neučešću u ovom procesu nije promenila.

Tom prilikom su Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Vladi Srbije upućeni sledeći zahtevi :

 

  • da Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavi izveštaj o slučaju “Spisak”, i da nadležne institucije pokrenu postupak utvrđivanja odgovornosti za prekoračenje ovlašćenja Uprave propisanih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

 

  • da Narodna skupština zaustavi kršenje Etičkog kodeksa i zloupotrebu ove institucije za širenje laži, etiketiranje i zastrašivanje civilnog sektora;

 

  • da se zaustave tabloidne kampanje protiv civilnog sektora i nezavisnih novinara i novinarki u prorežimskim medijima.

 

 

S tim u vezi, još jednom podsećamo da su bez epiloga prošli slučajevi žestokih napada u Narodnoj skupštini Republike Srbije na civilno društvo i nezavisne medije tokom marta meseca 2021. godine.

 

Tih dana je nekoliko narodnih poslanika, uključujući i šefa najbrojnije poslaničke grupe, Aleksandra Martinovića, izašlo iz okvira prihvatljivog ponašanja i zloupotrebilo Parlament za verbalne napade kojima su širili netrpeljivost i mržnju prema udruženju CRTA i nezavisnom istraživačkom mediju KRIK, kao i za maliciozne lične napade na nekoliko aktivista.

 

Dalje, ni posle godinu dana od slučaja ’Spisak’ i dalje nisu preduzeti koraci za utvrđivanje odgovornosti Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma za to što je ovaj organ bez jasnog pravnog osnova uputio zahtev svim bankama u Srbiji da dostave podatke o računima i transakcijama 37 organizacija i 20 pojedinaca iz sfere medija i civilnog društva.

 

 

OCD su više puta od nadležnih tražile dijalog u cilju hitnog rešavanja zahteva koji su predočeni Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, koje se, pak, sa svoje strane javno proglasilo nenadležnim za rešavanje pritisaka i napada na civilno društvo.

 

Odgovornost ovog ministarstva, kao i svih drugih institucija, je da poštujući Ustav i zakone Srbije utiču na obezbeđivanje osnovih uslova za rad i delovanje civilnog društva, pre otpočinjanja bilo kakvog procesa koji bi promovisao podsticajno okruženje.

 

 

Ukoliko institucije države Srbije zaista iskreno žele da Strategijom stvore podsticajno okruženje za rad civilnog društva i nemaju nameru simuliranja dijaloga i demokratije, verujemo da će učiniti sve što je u njihovoj moći da ispune naše prethodno upućene zahteve.

 

Za uživanje visokih standarda savremene demokratije, otvorenog društva i medijskih sloboda, negovanje kulture dijaloga i stvaranje tolerantnog društvenog ambijenta nephodno je da ključni društveni i politički akteri civilno društvo vide kao važnog partnera čije su aktivnosti usmerene na unapređenje uslova života svih građana Srbije.

 

 

Potpisnice:

 

Građanske inicijative

 

Beogradski centar za bezbednosnu politiku

 

Beogradski centar za ljudska prava

 

Catalyst Balkans

 

Centar za evropske politike

 

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA)

 

Evropski pokret u Srbiji

 

Fond za humanitarno pravo

 

Inicijativa mladih za ljudska prava

 

Inicijativa za ekonomska i socijalna prava- A11

 

Komitet pravnika za ljudska prava- YUCOM

 

Nacionalna koalicija za decentralizaciju

 

Autonomni ženski centar

 

Nezavisno udruženje novinara Srbije

 

Biro za društvena istraživanja

 

Omladinski centar CK13

 

Centar za praktičnu politiku

 

Partneri Srbija

 

Slavko Ćuruvija fondacija

 

Trag fondacija

 

Transparentnost Srbija

 

Vojvođanski građanski centar

 

Centar za vladavinu prava

 

PROTECTA

Tagovi

Povezani tekstovi