Ijan Peri grant za foto-novinarstvo

Ian Parry Photojournalism Grant

Naziv donatora: Memorijalna fondacija Ijan Feri

 

Rok za prijavu na konkurs: 31.08.2023

 

Ko može da konkuriše? Pojedinci

 

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu: 10.000 £

 

Vrsta podrške: Bespovratna sredstva (grant šeme)

 

Oblast podrške: Mediji; Mladi i adolescenti

 

Geografska oblast podrške: Cela Srbija

 

Posebni zahtevi donatora: 

Kandidati koji se prijavljuju za grant treba da osiguraju da njihova prijava sadrži sledeće informacije: • Ime, datum rođenja, stalna adresa, lična adresa e-pošte, lični broj telefona i, ako je primenljivo, koledž, naziv kursa i mentor kursa. • Portfolio od 12 fotografija, bilo foto esej ili pojedinačne fotografije. • Opis projekta koji daje detalje portfolia koji ste otpremili za ovu aplikaciju i 12 proširenih naslova. • Jasan predlog projekta koji objašnjava koji projekat biste preduzeli da dobijete stipendiju. • Prošireni natpisi za svaku sliku kao poseban dokument.

 

Kako se konkuriše: Popunjavanjem onlajn obrasca za prijavu.

 

Link do konkursa: https://www.ianparry.org/the-grant 

Tagovi

Povezani tekstovi