Izabrano 20 medija za učešće u programu „Bezbednost novinara u digitalnom okruženju“

slika: canva/NUNS
slika: canva/NUNS

Beograd, 24.11.2022. Tročlana komisija u sastavu: Tamara Filipović (generalna sekretarka NUNS-a), Marija Babić (istraživačica/pravnica NUNS-a) i Tanja Maksić (programska menadžerka BIRN-a) donela je odluku koji 20 medija će učestvovati u programu  „Bezbednost novinara u digitalnom okruženju“ :

 

 1. Radio 021/ Portal 021.rs
 2. Boom93
 3. Nova ekonomija
 4. Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)
 5. Glas Šumadije
 6. Regionalna informativna agencija JUGpress i Nova naša reč 
 7. Portal Forum Info
 8. Internet portal Far
 9. RTV M
 10. Freemedia.rs
 11. Nedeljni list „Családi Kör“
 12. Podrinske
 13. Kolubarske
 14. Danas dnevni list i portal
 15. Mašina
 16. Ozon Press
 17. Kruševacpress
 18. Lozničke novosti
 19. Dijalog.net

 

Prvobitno je planirano da program obuhvati 15 redakcija, ali s obzirom na veliki broj prijava kao i objektivnih okolnosti u kojima su mediji izloženi digitalnim pritiscima i pretnjama, komisija je odlučila da proširi listu. 

 

Program će ojačati kapacitete redakcija da prepoznaju onlajn nasilje i uspostave mehanizam za reagovanje u ovakvim slučajevima, koji na prvom mestu ima sklanjanje pristiska sa zaposlenih. Učesnici će dobiti  konkretna i praktična uputstva

 

 • kako da prepoznaju onlajn nasilje i koje su vrste onlajn pritisaka i nasilja;
 • kako da pruže adekvatnu podršku zaposlenima i osiguraju neometano funkcionisanje redakcije u tom slučaju; 
 • kako da prijave slučajeve onlajn nasilja, koji pravni mehanizmi i zaštita su na raspolaganju.

 

Sve redakcije koje prođu obuku, na kraju programa imaće izrađen set mera koji će u potpunosti odgovarati njihovim internim kapacitetima, situaciji i potrebama (set mera je sastavio International Press Institute na osnovu istraživanja na primerima 45 redakcija iz Finske, Nemačke, Poljske, Španije i Velike Britanije, a koji pokazao je svoju primenu, uz prilagođavanje lokalnom kontekstu i pravnom okviru, na međunarodnom nivou). 

 

U okviru programa redakcije će dobiti: jednodnevni trening (rad u maloj grupi, gde će učestvovati  predstavnici najviše tri medija) i mentorsku podršku za svaku odabranu redakciju za izradu internog dokumenta koji podrazumeva set mera za zaštitu redakcije od onlajn napada i procedure kada do napada dođe.

 

Komisija je donela odluku na osnovu bodovanja prijavljenih po sledećim kriterijumima: 1) kapaciteti redakcije (na osnovu broja angažovanih), 2) poštovanje Kodeksa za štampu (uvid u sadržaj web sajtova prijavljenih medija), 3) priznavanje Saveta za štampu, 4) da li medij ima slučajeve pred Savetom za štampu u poslednjih 12 meseci, 5) način razrešenja slučajeva pred Savetom za štampu. Prednost je data medijima koji su posebno izloženi onlajn napadima i pritiscima. 

 

Za učešće u obuci prijavilo se ukupno 27 redakcija.

 

BIRN i NUNS se zahvaljuju svim medijima koji su izrazili interesovanje za obuku „Bezbednost novinara u digitalnom okruženju“ i radujemo se radu sa redakcijama koje su izabrane.

 

Kako je digitalni ekosistem, koji je postao primarno okruženje u kom radi većina novinara, doveo do novih oblika pritisaka i pretnji, NUNS i BIRN su pokrenuli projekat „Na prvoj liniji fronta – zaštita digitalne bezbednosti novinara u doba krize“ koji finansira Delegacija Evropske Unije u Srbiji, u okviru kog će biti realizovana serija radionica i mentorska podrška.

Tagovi

Povezani tekstovi