Javna opomena listu “Informer” zbog neistina o RTS-u

rts-zgrada-i-logo-1

[box align=’box-left’ id=’7470′]

Komisija za žalbe Saveta za štampu, na sednici održanoj krajem aprila, jednoglasno je izrekla javnu opomenu listu Informer zbog tekstova Astronomske plate na gubitaškom RTS i Zarade na RTS do 1.500.000, koji su objavljeni 27. i 28. marta 2015. godine.

Na sajtu Saveta za štampu navodi se da su prekršene tačke 1, 2 i Prvog odeljka (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, kao i o obavezi novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja.

U Obrazloženju objavljenom na sajtu Saveta za štampu navodi se da je Radio-televizija Srbije podnela žalbu Savetu zbog tri teksta, kojima su, kako je navedeno, prekršene odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na istinitost izveštavanja.

Komisija nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je Informer prekršio Kodeks novinara i tekstom “Cirkus na RTS”, objavljenim 30. marta 2015. Potrebne dvotrećinske većine nije bilo ni za odluku da je Kodeks prekršen, ni za suprotnu odluku, jer su članovi Komisije glasali 5:4.

U žalbi se precizira da je netačno da su mesečna primanja zaposlenih “u visini od 1.500.000 dinara”, odnosno da ne postoji niko u RTS-u ko mesečno prima ni približan iznos, kao i da niko u RTS-u ne prima ni približno “između 700 i 800.000″, što je takođe navedeno kao iznos koji mesečno prima “jedan od direktora”, koji, navodno, dobija nekoliko plata.

U RTS-u tvrde da nijedan rukovodilac ne prima dve ili više plata. U žalbi se ističe i da je netačno da se protiv RTS-a vode prekršajni postupci, jer su svi obustavljeni. Neistinite su, kako se naglašava, i tvrdnje da se “silne pare troše na serijal v. d. generalnog direktora i određene televizijske filmove, jer je u sva tri slučaja reč o niskobudžetnim projektima, navedeno je na sajtu.

U odgovoru na žalbu, advokat Informera je istakao da podnosilac žalbe nije dostavio nikakav dokaz o tome da su navodi u tekstovima neistiniti i naveo da je Informer poštovao obavezu da objektivno izveštava, odnosno da nije izneo nikakve optužbe, klevete i glasine, kako je navedeno u žalbi.

U svim objavljenim tekstovima navedeni su izvori, a informacije su dobijene od stručnjaka za kontrolu javnih finansija – Dragana Dobrašinovića i Radoslava Sretenovića.

Izajavu da je protiv bivšeg rukovodstva RTS-a podneto više prekršajnih prijava, kako se navodi u odgovoru na žalbu, dao je direktor Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović, i nema razloga, niti mogućnosti, da se to proverava, dok se u tekstu i ne navodi da su postupci u toku.

Činjenice iz trećeg teksta da su neki projekti obustavljeni zbog nedostatka novca, potvrdio je glavni urednik Kulturno-obrazovnog programa, kao i jedan od autora čiji je projekat obustavljen.

Komisija za žalbe smatra da podnosilac žalbe RTS nije u obavezi da dostavi dokaze o visini plata zaposlenih kako bi opovrgao tvrdnje Informera, već je Informer svoje tvrdnje trebalo da potkrepi dokazima.

Sagovornici na koje se advokat poziva u odgovoru na žalbu ne iznose nikakve informacije o visini zarada zaposlenih, naprotiv, jedan od njih kaže da te podatke nije uspeo da dobije. Iz odgovora na žalbu, ne može se zaključiti ni da je Informer tražio od RTS-a takve informacije, odnosno da je pokušao da proveri svoja saznanja o primanjima rukovodilaca i drugih zaposlenih na televiziji.

O veoma visokim platama pojedinaca na nacionalnoj televiziji u javnosti se već duže vreme spekuliše, i prema oceni članova Komisije, to jeste tema koju novinari imaju pravo da istraže, ali se to mora raditi mnogo ozbiljnije i uz poštovanje etičkih pravila profesije, navodi Savet za štampu.

Naročito, kako se dodaje, kada se takva tema pokreće u toku konkursa za izbor novog direktora RTS-a. Ovoga puta tekstovi nisu napisani sa dovoljno pažnje i odgovornosti, pristrasni su i zlonamerni. Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je objavljivanjem tekstova “Astronomske plate na gubitaškom RTS” i “Zarade na RTS do 1.500.000″, Informer prekršio Kodeks novinara Srbije.

Kad je reč o tekstu “Cirkus na RTS”, članovi Komisije su imali različita mišljenja o tome da li je Kodeks prekršen. Deo članova je smatrao da je list postupio u skladu sa pravilima, budući da u tekstu postoji “druga strana”, koja objašnjava zašto su određeni projekti zaustavljeni, kao i da su projekti koji se realizuju niskobudžetni.

Ostali članovi Komisije verovali su da je i ovim tekstom prekršen Kodeks, jer je takođe pristrasan i zasnovan pretežno na informacijama dobijenim iz izvora koji slede svoje lične interese. Komisija zbog toga u ovom slučaju nije mogla da donese odluku.

Komisija za žalbe Saveta za štampu zasedala je na sednici 28. aprila u sastavu: Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Zoran Ivošević, Tamara Skroza, Marija Kordić, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković i Božo Prelević.

Tagovi

Povezani tekstovi