Kazna za skrivanje tiraža do milion dinara

Ministarstvo kulture juče je predstavilo radnu verziju budućeg zakona o „nedozvoljenom objedinjavanju i javnosti vlasništva javnih glasila”, koji se priprema uz podršku Saveta Evrope, OEBS-a i medijskih eksperata.
Dragan Janjić, pomoćnik ministra, naglasio je da je cilj da se sačuva medijski pluralizam što je nemoguće ako neko, država ili pojedinci, ima monopol u medijskoj sferi. Rade Veljanovski, član tima koji je pripremio radni tekst, rekao je da su sastavljači nastojali da primene evropske standarde, ali i da su bili manje restriktivni nego zemlje u okruženju, kad je reč o obimu dopuštenog medijskog vlasništva. Veljanovski je primetio i da je u međuvremenu već došlo do prekomerne medijske koncentracije u obimu većem od onog koji bi zakon dopuštao, ne navodeći konkretne slučajeve.
Da li je do prekomernog medijskog vlasništva došlo utvrđivalo bi Ministarstvo kulture u čijoj nadležnosti je i informisanje, objasnila je Snežana Pečenčić, član radne grupe, a to ministarstvo nadziralo bi i kako se zakon sprovodi. Prema radnoj varijanti, kada se utvrdi nedozvoljena medijska koncentracija, osnivač bi u roku od šest meseci morao stanje da primeri zakonu. Za one koji se ogluše predviđene su prekršajne, odnosno novčane kazne.
Primera radi, ako štampano glasilo ne objavi podatak o tiražu, osnivač i odgovorni urednik rizikuju da dobiju kaznu od 300.000 do milion dinara.
Ad van Lun, ekspert Saveta Evrope, ovu prvu verziju zakona ocenio je kao dobru, ali je zamerio da su neke definicije nedovoljno precizne što bi moglo da oteža praktičnu primenu. U tekstu se, recimo, navodi da registar glasila sadrži podatke i o licima koja nemaju učešće u vlasništvu glasila, ali mogu da vrše uticaj na uređivačku politiku tako što ustupaju prostor, opremu, sredstva ili neku drugu pogodnost glasilu bez naknade ili pod povoljnijim uslovima od uobičajenih. Takve i slične odrednice koje je tekst obuhvatio on smatra da bi trebalo pojasniti.
Nadzor Ministarstva u ovoj oblasti, po njegovom mišljenju, krije opasnost političkog uticaja, pa bi bliže evropskim standardima bilo da se osnuje posebno nezavisno telo.


M. Perić

Tagovi

Povezani tekstovi