Komsija za žalbe Saveta za štampu odlučila da nijedan medij nije prekršio Kodeks izveštavajući o tuči na sportskom događaju

Savet za štampu

 

Na sednici Komisije za žalbe održanoj juče u Press centru UNS-a, odlučeno je da nijedon od osam medija koji su izveštavali o incidentu koji se dogodio na fudbalskoj utakmici u ženskoj ligi, nije prekršio Kodeks novinara Srbije.

 

Nevena Marković i Aleksandra Ubavić su, preko svog punomoćnika Ivana Rajkovića, prvobitno podnele 15 žalbi Savetu za štampu. Žalbe su se odnosile na portale Mondo, Telegraf.rs, Sportski žurnal, Kurir.rs, Espreso, Alo.rs, E-Braničevo, portal N1, 24/7, Informer.rs, Novosti.rs, Nogomanija, Danas.rs, Sportal i Urban City zbog toga što su 26. marta ove godine objavili vest o tuči na sportskom događaju u kojoj su učestvovale podnositeljke žalbi.

 

Sedam žalbi je rešeno dogovorom,  jer su: Novosti.rs, Danas.rs, Urban city, Sportal, Nogomanija, 24/7 i E-Braničevo su uklonili sporne tekstove sa svojih sajtova. Tako da je Komisija odlučivala i preostalih osam žalbi.

 

Podnositeljke žalbi smatraju da su u izveštajima medija predstavljene kao „delinkventkinje“ 

 

Svi pomenuti  mediji preneli su vest da su fudbalerke Rada napale koleginicu Sofiju Ilić iz FK „Požarevac“, tokom utakmice Požarevljanki sa Zemunom. U tekstovima stoji da su one došle na utakmicu Požarevljanki sa namerom da se obračunaju sa Sofijom Ilić. Ovaj incident dogodio se nedelju dana nakon duela Požarevca i Rada.

 

Punomoćnik podnositeljki žalbi Ivan Rajković obratio se Savetu za štampu sa predlogom da Komisija za žalbe donese odluku kojom utvrđuje povredu Kodeksa, da portalima izrekne javnu opomenu i da im preporuči uklanjanje spornih tekstova.

 

U obrazloženju Rajković navodi da su u spornim tekstovima Marković i Ubović predstavljene kao „delinkventkinje“ koje su verbalno i fizički napale koleginicu. On tvrdi da su tekstovi neosnovani, neistiniti i da su objavljeni bez ikakvog dokaza.

 

„Protiv žalilaca nije pokrenut nikakav sudski postupak, te pretpostavka nevinosti žalilaca obavezuje svakog građanina Republike Srbije, a kamoli novinara. Uprkos tome, vodeći se senzacionalizmom, te namerom povećanja čitanosti, žalioci su predstavljeni u izrazito negativnom svetlu, kao učinioci težih krivičnih dela, pri čemu ni u jednom trenutku sa žaliocima nije kontaktirano radi provere iznetih navoda“, naveo je Rajković.

 

Prema njegovoj proceni svi koji su preneli spornu vest prekršili su Kodeks novinara Srbije, i to u delovima koji se odnose na istinitost izveštavanja, odgovornost novinara, novinarsku pažnju i poštovanje privatnosti.

 

Svi mediji koji su odgovorili odbacili su navode iz žalbi

 

Vest o događaju objavljena je na portalu Sportklub.rs, koji ujedno predstavlja i poddomen na portalu N1, protiv kog je podneta žalba.

 

Sa portala N1 odbacili su tvrdnje da je tekst neistinit i neosnovan.

 

„Predmetni tekst je zasnovan na disciplinskoj prijavi koja je povodom ovog incidenta podneta, te izjava lica datim tokom disciplinskog postupka, odnosno izjavama koje je autor predmetnog teksta dobio od svojih sagovornika povodom navedenog događaja“, navodi se u odgovoru na žalbu, a kao dokaz dostavljeni su sledeći dokumenti: Disciplinska prijava, izjava predsednika ženskog fudbalskog kluba Požarevac praćena izjavom oštećene Ilić Sofije, izjava podnositeljke žalbe Marković Nevene, Odluka Disciplinske komisije FSS o pokretanju disciplinskog postupka i izricanju mere suspenzije igranja na utakmicama podnositeljkama žalbe i Odluka Disciplinske komisije FSS o kažnjavanju podnositeljki žalbe zbog fizičkog napada na koleginicu.

 

Takođe, u odgovoru je naglašeno da su objavljena ukupno četiri teksta koja se bave predmetnim događajem i da u tim tekstovima postoji tzv. „druga strana“, tj. da su objavljene i izjave podnositeljki žalbe.

 

U žalbi se tvrdi da su podnositeljke predstavljene „kao učinioci težih krivičnih dela“, te da je prekršena pretpostavka nevinosti podnositeljki, što N1 takođe odbacuje.

 

 „…iz sadržine predmetnog teksta je jasno da se ne radi o bilo kakvom krivičnom postupku ili optužbi za krivično delo, jer se navodi da su podnositeljke suspendovane i da imaju rok od nekoliko dana da dostave i svoje pisane izjave o incidentu u kome su učestvovale“, stoji u odgovoru N1 na žalbu.

 

Punomoćnik Mondo doo Inc Branislav Glogonjac poslao je odgovore na žalbe protiv portala Mondo, Kurir i Espreso.

 

On je u odgovoru na žalbu naglasio da je sam događaj od javnog interesa jer je nasilje česta pojava na sportskim događajima i treba ga osuditi.

 

„Predmetni događaj je utoliko značajniji jer su akteri nasilja u konkretnom slučaju bili sami sportisti, koji bi po prirodi stvari morali da pruže primer gledaocima i drugim akterima sportskih događaja, a ne da sami učestvuju u verbalnim/fizičkim sukobima na fudbalskom terenu“, odgovor je kompanije Mondo.

 

Poput N1, Mondo je takođe dostavio propratnu dokumentaciju koja potvrđuje događaj o kom su mediji izveštavali.

 

Punomoćnik portala Alo.rs Igor Isailović u svom odgovoru na žalbu naveo je da nije povređeno nijedno pravo žalilaca, niti su povređene odredbe Zakona o javnom informisanju, kao ni Kodeks.

 

On je naveo da su informacije iznete u tekstu istinite i potpune, a da su novinari zaštitili privatnost žalilaca tako što su naveli njihove inicijale, a ne puna imena.

 

Iz Alo.rs naglašavaju da se žaloci nigde ne proglašavaju krivim za krivično delo i objašnjavaju da terminologija koju Alo.rs koristi ne predstavlja omalovažavanje niti povredu dostojanstva ličnosti, već je odraz novinarske slobode.

 

Urednik sportske rubrike portala Telegraf.rs takođe je, u svom odgovoru, naveo da su fudbalerke pomenute inicijalima u tekstu. On tvrdi da su novinari informaciju pre objave proverili kod izvora u Fudbalskom savezu Srbije i da su dobili potvrdu da je došlo do sukoba, te da je protiv igračica pokrenut disciplinski postupak.

 

Informer i Sportski žurnal nisu odgovorili na žalbu.

 

Predlog odluke Saveta za štampu bio je da Kodeks nije prekršen 

 

Naime, iz podnete dokumentacije vidi se da se događaj zaista odigrao, jer su podnositeljke žalbi došle na utakmicu na kojoj ne igraju, ušle u zabranjeni prostor u toku utakmice nakon čega je došlo do incidenta, tako da se ne može govoriti o neistinitom izveštavanju niti o nagađanjima i pretpostavkama.

 

Takođe, pretpostavka nevinosti nije prekršena jer se u tekstovima nije pisalo o krivičnim delima već o disciplinskoj odgovornosti.

 

Izvori su relevantni i nezavisni, a postoji i video zapis incidenta.

 

Tačno je da u većini tekstova nema izjava fudbalerki Rada, ali su one najavljene kao deo disciplinskog postupka.

 

Tema tekstova je od izuzetnog javnog značaja jer su fudbalerke javne ličnosti i punoletne su, a sadržaj tekstova direktno je vezan za njihov profesionalni život, pa se ne može govoriti o kršenju prava na privatnost.

 

Zbog svega navedenog sledi da nema argumenata za nedostatak dužne pažnje novinara, kako je navedeno u obrazloženju predloga odluke. 

 

Komisija za žalbe: mediji nisu prekršili Kodeks

 

Budući da su svih osam žalbi o kojima se odlučivalo na sednici istog sadržaja, Komisija je odlučila da rasprava bude objedinjena.

 

Nakon što je generalna sekretarka Gordana Novaković predstavila slučaj, Komisija je kratko raspravljala žalbama. 

 

Obrazloženje odluke izložili su predstavnik javnosti Rodoljub Šabić i Jelka Jovanović iz Asocijacije medija.

 

Šabić je rekao da je njegovo mišljenje da žalbe nisu osnovane.

 

“Preterano skrupulozne opservacije upućuju na  to da bismo možda mogli da upozorimo na to da se previse pretpostavljalo i da je rečnik nešto slobodniji. Ja mislim da je to, imajući u vidu realni kontekst u kome mi živimo i šta se piše po našim medijima, preterano i zato ću glasati da se žalbe odbiju”, rekao je Šabić.

 

Jelka Jovanović je rekla da je saglasna sa predlogom odluke da se žalbe odbace.

 

“Činjenica je da je tema bila atraktivna. Sportsko novinarstvo je takvo kakvo je. Ne sudimo mu sad. Slažem se sa primedbom za izbor reči, ali to je već uobičajeni rečnik… Ovde je glavna stvar što je to objavljeno. Nema veze, što je bilo-bilo je, samo da se ne piše o tome. A dovoljno je atraktivno da bude objavljeno”, kazala Jelka Jovanović i izrazila nadu da će ceo događaj pozitivno da utiče da akterke, u smislu ponašanja uopšte, posebno sportskog fer pleja.

 

Nakon kratkog izlaganja Komisija je jednoglasno odlučila da nijedan medij nije prekršio Kodeks novinara Srbije. 

 

Antrfile:

Novi saziv Komisije za žalbe 

Na prvoj sednici Komisije za žalbe Saveta za štampu u novom sazivu, predstavljeni su novi članovi, tako da će u naredne četiri godine o prekršajima Kodeksa novinara Srbije odlučivati: Zlatko Čobović, Jelka Jovanović i Filip Švarm kao predstavnici Asocijacije medija, Nadežda Budimović iz Lokal presa, Tamara Skrozza i Milena Vasić će predstavljati Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Olivera Milošević i Jelena Petković Udruženje novinara Srbije (UNS), dok su predstavnici javnosti u novom sazivu:  Ana Martinoli, Sanja Pavlović i Rodoljub Šabić.

 

Snimak sa sednice možete pogledati ovde

Tagovi

Povezani tekstovi