Konkurs Grada Subotice za medijske sadržaje

Grad Subotica

Namena konkusa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2023. godini je ostvarivanje javnog interesa građana grada Subotice, u oblasti javnog informisanja, razvoj medijskog pluralizma, uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih manjina, koji se posebno odnose na zaštitu i razvoj ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, ekonomsku, društvenu i kulturnu problematiku, manjinske društvene grupe, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, zaštite interesa osoba sa invaliditetom i obezbeđivanja njihovog ravnopravnog uživanja prava na slobodu mišljenja i izražavanja, društvene brige o deci, položaja mladih ili starijih građana, rodnu ravnopravnost, zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi, razvoj i negovanje kulture i umetnosti na teritoriji grada Subotice, afirmacija multikulturalnosti, razvoj interkulturalizma, podsticanje višejezičnih programa, putem medija koji se distribuiraju ili emituju program na teritoriji grada Subotice, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana grada Subotice, uključujući i internet stranice upisane u registar medija.

 

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 44.110.000,00 dinara.

 

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 5.000.000,00 dinara.

 

Konkurs je raspisan 10.2. i traje do 15 dana.

 

Sva potrebna dokumenta za prijavu na sajtu Grada Subotice ovde.

Tagovi

Povezani tekstovi