Konkurs Opštine Varvarin za medijske sadržaje

Opština Varvarin

Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti  javnog informisanja na teritoriji opštine Varvarin u 2023. godini, raspisuje se za sufinansiranje projekata:

 

proizvodnje medijskih sadržaja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Varvarin.

 

Visina sredstava predviđenih za projekte proizvodnje medijskih sadržaja u 2023. godini, ukupno iznosi  1.200.000,00 dinara, u okviru: Razdeo 5 – Opštinska uprava, Program  1201 – Razvoj kulture i informisanja, Programska aktivnost 0004 – Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Funkcionalna klasifikacija 820 – Usluge kulture, Ekonomska klasifikacija – 454 000.

 

Najmanji iznos sredstava koji se može dodeliti učesniku konkursa iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koji može biti dodeljen iznosi 900.000,00 dinara.

 

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu od najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog Konkursom.

 

Konkurs je raspisan 27.1. i traje 20 dana. 

 

Sva potrebna dokumenta za prijavu na sajtu Opštine Varvarin ovde.

Tagovi

Povezani tekstovi