Koraksove karikature u Narodnom muzeju

Izložba obuhvata 90 karakatura koje se bave aktuelnim političkim trenutkom u Srbiji. Radovi su, uglavnom, nastajali poslednjih nekoliko meseci, a objavljivani su u listu Danas, magazinu Ekonomist i časopisu Evropa. Izložba je pre Zrenjanina prikazana u Mladenovcu.


Predrag Koraksić Koraks (Čačak1933.) studirao je arhitekturu u Beogradu, istovremeno se baveći karikaturom u Ježu i listu Rad. Posle pet godina prelazi u Večernje novosti, odakle posle 25 godina staža dobija otkaz 1993. godine posle trogodišnjeg procesa zbog karikatura protiv režima Slobodana Miloševića. Tada prelazi u nedeljnik Vreme, gde se penzioniše. Istovremeno radi za list Naša borba, a kada zbog represije režima list prestaje da izlazi, prelazi u list Danas, gde nastavlja da svakodnevno objavljuje karikature. Ima osam objavljenih knjiga karikatura, samostalne izložbe u Beču, Parizu, Oslu, Budimpešti, Sofiji, Berlinu.

Tagovi

Povezani tekstovi