LAF traži da u komisiji bude i građanski posmatrač

laf-lokalni-gradjanski-forum-nis-beta

[box align=’box-center’ id=’7718′]

LAF je zatražio od stručne komisije, Gradskog veća i Uprave za kulturu da građanskom posmatraču omoguće da prisustvuje sastancima Komisije, da ima uvid u sva dokumenta i da može da iznosi mišljenje, ali ne bi imao pravo glasa pri odlučivanju.

„U slučaju da primeti eventualnu nepravilnost građanski posmatrač bi mogao da obavesti javnost i mogao bi da pokreće postupke pred nadležnim organima“, navodi se u saopštenju LAF-a.

LAF je takođe zatražio da mu se omogući da obavlja monitoring izveštavanja medija koji su dobili sredstva na konkursu, koji bi obuhvatio praćenje finansijske realizacije projekata, poštovanje ugovornih obaveza, kao i praćenje načina izveštavanja medija.

„Uključivanje građanskog posmatrača u rad komisije predstavljao bi doprinos  transparentnom radu gradskih organa i tela, kao i medija, kao i odgovornom i kontrolisanom trošenju budžetskih sredstava“, istakli se u saopštenju LAF-a.

U LAF-u su kazali da bi građanski posmatrač pored ostalog mogao da doprinese umanjenju eventualne sumnje u koruptivno postupanje pri odlučivanju o dodeli sredstava za projektno finansiranje medija, koje su se već pojavile u javnosti nakon nedavnih, prvih konkursa ove vrste na republičkom nivou.

„Osnov za podnošenje ovakvog zahteva je Lokalni plan za borbu protiv korupcije, koji predviđa institut građanskog posmatrača, a sadrži i meru antikorupcijski monitoring medija“, podvukli su u Lokalnom antikorupcijskom forumu.

Tagovi

Povezani tekstovi